Спеціалізована вчена рада

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 11 жовтня 2017 року” в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” функціонує спеціалізована вчена рада СРК 26.002.30 з правом розглядати та проводити захист дисертацій з грифом обмеження доступу “Для службового користування”, “Таємно” та “Цілком таємно” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи та 21.05.01 Інформаційна безпека держави.

З питань роботи спеціалізованої вченої ради звертатися до науково-організаційного відділу (полковник Мавріна Олена Сергіївна).

Email: 

  • iszzi@iszzi.kpi.ua