Спеціальна кафедра №5

Спеціальна кафедра № 5 є випусковою кафедрою Інституту і здійснює підготовку фахівців у галузі інформаційних технологій за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки за всіма освітніми рівнями (бакалавр, магістр, доктор філософії).

Очолює Кафедру доктор технічних наук, доцент СУБАЧ Ігор Юрійович.

У складі кафедри працюють висококваліфіковані професіонали, серед яких 6 докторів та 11 кандидатів  наук.

Професійно-орієнтовані дисципліни забезпечують базові знання з усіх аспектів забезпечення функціювання та захисту державних інформаційних ресурсів в комп’ютерних, інформаційно-телекомунікаційних та інформаційно-управляючих системах і мережах.

Програма підготовки реалізується на основі викладання таких базових дисциплін, як:

 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Системи баз даних;
 • Операційні системи;
 • Цифрова схемотехніка;
 • Проектування інформаційних систем;
 • Безпека інформаційних систем;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Високопродуктивні розподілені обчислювальні системи;
 • Основи теорії інформації та кодування;
 • Основи телекомунікацій.

До складу матеріально-технічної бази кафедри входить навчальний комплекс із сучасними спеціалізованими лабораторіями і комп’ютерними класами, на базі яких курсанти отримують ґрунтовні знання з фахових та спеціальних дисциплін. На кафедрі функціонують локальна мережева академія CISCO, в рамках якої курсантам надається можливість набуття практичного досвіду з конфігурування та адміністрування мережевого обладнання, створено навчальний ситуаційний центр з кібербезпеки, що  забезпечує підготовку фахівця із застосування програмних засобів кібернетичного захисту.

Випускники кафедри оволодівають наступними новітніми інформаційними технологіями:

 • технології кібернетичного захисту інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних систем;
 • технології антивірусного захисту та протидії шкідливому програмному забезпеченню;
 • сучасні технології хмарних обчислень;
 • технології підтримки прийняття рішень;
 • технології криптографічного захисту інформації;
 • технології відновлення інформації;
 • технології розвідки у кібернетичному просторі.

Аспірантура

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 1. Моделі та методи експертної підтримки прийняття рішень
  Керівники: Циганок В.В., доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
 2. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень спеціального призначення
  Керівник: Субач І.Ю., доктор технічних наук, доцент.
 3. Аналіз інформаційного простору, мережі Інтернет, соціальних мереж, інформаційних потоків
  Керівник: Ланде Д.В., доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
 4. Удосконалення існуючих і створення перспективних апаратно-програмних засобів здійснення криптоаналізу
  Керівник: Вінничук С.Д., доктор технічних наук, старший науковий співробітник.