Спеціальна кафедра №4

Спеціальна кафедра № 4 є базовим підрозділом ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського і здійснює освітню діяльність спільно зі спеціальними кафедрами Інституту по підготовці фахівців ступенів вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Очолює спеціальну кафедру кандидат технічних наук полковник РОМАНЕНКО Вадим Петрович.

У складі спеціальної кафедри працюють висококваліфіковані професіонали, серед яких 2 доктори наук та 8 кандидатів наук.

Підготовка фахівців реалізується на основі викладання таких дисциплін:

  • Метрологія та вимірювання;
  • Безпека життєдіяльності та цивільний захист;
  • Екологія;
  • Основи технічної експлуатації та електроживлення;
  • Автомобільна підготовка;
  • Правознавство;
  • Психологія та морально-психологічне забезпечення професійної діяльності;
  • Педагогіка вищої школи;
  • Соціальна філософія;
  • Філософські проблеми наукового пізнання.

Навчальні дисципліни базової, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки надають базові знання з багатьох аспектів технічного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення, а дисципліни соціально-гуманітарної підготовки надають можливість використовувати філософські та загальнонаукові методи пізнання для обґрунтування дипломних робіт (проектів), магістерських дисертацій, наукових розробок, самостійного пошуку та використання наукової інформації з метою розвинення наукового світогляду, підвищення свого інтелектуального і професійного рівня.

На кафедрі розгорнута сучасна матеріально-технічна база, що дозволяє організовувати освітній процес на високому рівні, отримувати ґрунтовні знання з навчальних дисциплін та практичні навички з використання сучасних методів діагностування техніки та вимірювальних технологій.

Основні напрями наукової діяльності спеціальної кафедри:

Технічне і метрологічне забезпечення перспективних засобів спеціального зв’язку та їх джерел живлення (керівник Сакович Л.М., кандидат технічних наук, доцент).

Методики оцінки показників надійності засобів спеціального зв’язку (керівник Сакович Л.М., кандидат технічних наук, доцент).

Застосування сучасних досягнень у використанні сигнально-кодових конструкцій  для підвищення завадозахищеності у спеціальних телекомунікаційних системах (керівник Лівенцев С.П., кандидат технічних наук, доцент).

Соціально-філософські і правові проблеми сталого розвитку і безпеки суспільства (керівники: Ананьїн В.О., доктор філософських наук, професор, Горлинський В.В., кандидат філософських наук, доцент).