Спеціальна кафедра №3

Спеціальна кафедра № 3 є випусковою кафедрою Інституту і здійснює підготовку фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка за всіма освітніми рівнями (бакалавр, магістр, доктор філософії).

Очолює кафедру доктор технічних наук,

професор ЄРОХІН Віктор Федорович.

На кафедрі працюють висококваліфіковані професіонали, серед яких 2 доктори та 12 кандидатів технічних наук.

Професійно-орієнтовані дисципліни забезпечують базові знання з усіх аспектів проектування та забезпечення функціонування спеціальних телекомунікаційних систем та їх складових.

Програма підготовки реалізується на основі викладання таких навчальних дисциплін як:

 • Основи теорії інформації та кодування;
 • Основи теорії кіл;
 • Основи теорії телекомунікацій;
 • Теорія сигналів;
 • Теорія електрозв’язку;
 • Теорія інформації та кодування;
 • Спеціальні розділи математики;
 • Схемотехніка;
 • Цифрова схемотехніка;
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль;
 • Цифрове оброблення сигналів;
 • Системи комутації і розподілу інформації;
 • Лінії передачі;
 • Телекомунікаційні системи передачі;
 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі;
 • Системи мобільного зв’язку;
 • Радіорелейні, тропосферні та супутникові системи;
 • Спеціальні інформаційно-телекомунікаційні системи;
 • Основи радіозв’язку;
 • Засоби та комплекси спеціального зв’язку;
 • Системи спеціального зв’язку.

До складу матеріально-технічної бази кафедри входить навчальний комплекс із сучасними спеціалізованими навчальними лабораторіями, комп’ютерним класом з інформаційною базою, де курсанти отримують ґрунтовні знання з фахових (включаючи спеціальні) дисциплін. Функціонує академія CISCO, в рамках якої курсантам надаються додаткові можливості набуття практичного досвіду з конфігурування та адміністрування мережевого обладнання з одержанням відповідних атестатів міжнародного зразка.

Випускники кафедри оволодівають знаннями з інформаційно-комунікаційних технологій:

 • супутникового, тропосферного та радіорелейного зв’язку;
 • систем мобільного зв’язку;
 • фотонного транспорту;
 • локальних, територіально розподілених мереж та абонентського доступу;
 • безпроводового доступу;
 • транкінгового зв’язку та радіозв’язку;
 • цифрової комутації;
 • побудови систем ІР-телефонії.

Аспірантура

Галузь знань – 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність – 172 Телекомунікації та радіотехніка

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 1. Антенні пристрої ультракоротких хвиль і надвисокочастотних діапазонів
  Керівник: Мазор С.Ю., кандидат технічних наук.
 2. Методи підвищення енергетичної скритності і завадозахищеності радіоліній і радіомереж
  Керівник: Єрохін В.Ф., доктор технічних наук, професор.
 3. Методи багатокористувацького детектування і випадкового множинного доступу
  Керівник: Єрохін В.Ф., доктор технічних наук, професор.
 4. Алгоритми функціонування радіоліній і радіомереж з псевдоперетворенням робочої частоти
  Керівник: Єрохін В.Ф., доктор технічних наук, професор.