Спеціальна кафедра №1

Спеціальна кафедра № 1 є випусковою кафедрою Інституту і здійснює підготовку фахівців у галузі інформаційних технологій за спеціальністю 125 Кібербезпека за всіма освітніми рівнями (бакалавр, магістр, доктор філософії).

Очолює кафедру доктор технічних наук, старший науковий співробітник РОМА Олександр Миколайович.

У складі кафедри працюють висококваліфіковані професіонали, серед яких 3 доктори та 8 кандидатів наук.

Ключовими елементами підготовки виступають криптографічний захист інформації, технічний захист інформації та безпека спеціального зв’язку. Фахова підготовка випускників кафедри спрямована на забезпечення безпеки державних інформаційних ресурсів в рамках реалізації державних програм забезпечення кібербезпеки України.

Програма підготовки реалізується на основі викладання таких базових дисциплін, як:

 • Криптографія;
 • Теоретична криптологія;
 • Засоби та комплекси криптографічного захисту інформації;
 • Технології захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
 • Кібернетична безпека;
 • Аналіз та моніторинг кібербезпеки;
 • Технічний захист інформації;
 • Основи спеціальних досліджень;
 • Системи та комплекси технічного захисту інформації;
 • Основи протидії технічним розвідкам;
 • Системи та комплекси спеціального зв’язку;
 • Безпека спеціального зв’язку.

До складу матеріально-технічної бази кафедри входить навчальний комплекс із сучасними комп’ютерними класами і спеціалізованими лабораторіями технічного захисту інформації та спеціального зв’язку, що забезпечують підготовку фахівця із застосуванням сучасної спеціальної апаратури та засобів криптографічного захисту інформації.

Випускники кафедри оволодівають наступними унікальними професійними компетентностями:

 • побудова, адміністрування та забезпечення безпеки комп’ютерних систем та мереж, систем та мереж спеціального зв’язку;
 • організація безпеки спеціального зв’язку, захист від шпигунських програм та інших шкідливих видів програмного забезпечення, протидія хакерським атакам та технічним засобам розвідки;
 • побудова та експлуатація засобів та комплексів криптографічного та технічного захисту інформації, систем захисту інформації в цілому.

Аспірантура

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 125 Кібербезпека

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 1. Побудова та аналіз сучасних криптосистем
  Керівник: Олексійчук А.М. доктор технічних наук, доцент.
 2. Захист та протидія засобам технічної розвідки
  Керівник: Рома О.М., доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
 3. Безпека спеціального зв’язку
  Керівник: Рома О.М., доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
 4. Забезпечення безпеки в кіберпросторі
  Керівник: Сальник С.В., кандидат технічних наук.
 5. Інтелектуальне управління потоками даних в телекомунікаційних мережах спеціального призначення
  Керівник: Сальник С.В., кандидат технічних наук.
 6. Проектування засобів захисту інформації
  Керівник: Кулініч О.М., кандидат технічних наук, доцент.
 7. Захист інформації від витоку технічними каналами
  Керівник: Конотопець М.М., кандидат технічних наук, доцент.