Офіцер Інституту захистив кандидатську дисертацію PDF

16.03.2017 Науковий співробітник Науково-дослідного центру Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Cторожук Артем Юрійович успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 21.05.01 "Інформаційна безпека держави".

Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17 при Національному авіаційному університеті.

Керівництво Інституту та особовий склад щиро вітають Сторожука А.Ю та його наукового керівника Конюшка С.М. з вдалим захистом наукової роботи, та здобуттям високого наукового ступеня, зичать подальших наукових досягнень в складі нашого навчального закладу!

Пятница, 17 марта 2017