Офіцер Інституту захистив кандидатську дисертацію PDF

20.12.2017 науковий співробітник науково-організаційного відділу науково-дослідного центру Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" старший лейтенант Василенко Сергій Вікторович успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи".

Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради

СРК 26.002.30 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Керівництво Інституту та особовий склад щиро вітають Василенка С.В. та його наукового керівника доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Рому О.М. з вдалим захистом та зичать подальших наукових досягнень в складі нашого навчального закладу!

Thursday, 21 December 2017