Програма проведення науково-практичної конференції студентів “Актуальні питання забезпечення безпеки інформації” в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського 17-18 травня 2017 року PDF

ПРОГРАМА

проведення науково-практичної конференції студентів

“Актуальні питання забезпечення безпеки інформації”

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інституті

імені Ігоря Сікорського”

17 – 18 травня 2017 року

17 травня (середа)

 

9.00 – 9.30

Реєстрація учасників

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(аудиторія № 102)

 

Керівник засідання  –    завідувач спеціальної кафедри № 5 д.т.н., доцент СУБАЧ І.Ю.

Секретар засідання   –    начальник науково-організаційного відділу науково-дослідного центру, к.т.н., с.н.с., підполковник КРИХОВЕЦЬКИЙ Г.Я.

 

9.30 – 9.40

Відкриття конференції.

Вітальне слово начальника Інституту.

9.40 – 9.55

Яковів І.Б., Давидюк А.В., Куликівський І.М. Засоби аналізу складних кібератак.

9.55– 10.10

Ланде Д.В., Донюк Р.Ю. Побудова і аналіз моделі предметної області «Кібербезпека» на основі моніторингу мережевих ЗМІ.

10.10 – 10.25

Білан С.М., Левчук О.І. Алгоритм роботи генератора псевдовипадкових послідовностей на основі клітинного автомату.

10.25 – 10.40

Перерва.

10.40 – 10.55

Яковів І.Б., Палій О.В. Система захисту інформаційних ресурсів веб-серверу від несанкціонованих AJAX-запитів.

10.55 – 11.10

Олексійчук А.М., Матійко А.А. Оцінки ймовірності оборотності випадкових многочленів, що використовуються в модифікованій версії криптосистеми NTRU.

11.10 – 11.25

Кучинська Н.В., Ящук Д.І. Дослідження криптографічних властивостей компонент легковісних блокових шифрів.

11.25 – 11.40

Перерва.

11.40 – 11.55

Липський О.А., Кулініч О.М., Мамочка І.О. Вибір апаратно-програмної платформи для створення засобів спеціального зв’язку.

11.55 – 12.10

Мазор С.Ю., Клименко О.В. Розробка макету колінеарної антени трансформуємою діаграмою направленості.

12.10 – 12.25

Голь В.Д., Толстова А.В., Залужний О.В., Використання ітераційних процедур для розрахунків параметрів  односпрямованих каналів передачі.

12.25 – 12.40

Перерва.

12.40 – 12.55

Єрохін В.Ф., Полякова А.С. Умови стаціонарності протоколів сімейства МДКН.

12.55 – 13.10

Єрохін В.Ф., Карплюк В.В. Математична модель процедури розділення гетерохронних сигналів з двійковою кутовою модуляцією.

13.10 – 13.25

Белас О.М., Рогожкін М.В. Передача мовних даних пристроями телефонії, що застосовуються на IP-мережах.

13.25 – 13.40

Ніколаєнко Б.А., Коваленко Л.М., Красицький В.В. Математична модель фільтрації початкових фаз OFDM-сигналу.

СЕКЦІЯ № 1

“БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ”

(аудиторія № 101)

 

Керівник секції   –    професор спеціальної кафедри № 1, д.т.н., доцент полковник ІВАНЧЕНКО С. О.

Секретар секції    –    доцент спеціальної кафедри № 1, к.т.н., підполковник ЖИЛІН А.В.

 

14.00 – 14.15

Безкоровайний Д.В., Стрателюк Д.П. Алгоритм побудови примітивних поліномів степеня 2t над скінченними полями характеристиками 2.

14.15 – 14.30

Іванченко С.О., Бур’ян С.К., Макієнко Р.К., Кубрак В.О. Вплив дисбалансу знаків на захищеність інформації від витоку технічними каналами в кіберпросторі.

14.30 – 14.45

Романюк В.І. Сучасні методи проектування засобів  криптографічного захисту інформації на основі пліс.

14.45 – 15.00

Перерва.

15.00 – 15.15

Норець В.С. Розробка відмовостійкого кластеру з балансуванням навантаження веб-серверу на базі  ОС Linux.

15.15 – 15.30

Щербаков Д.Р. Захист інформації у бездротових мережах.

15.30 – 15.45

Кравченко Р.В. Розробка рекомендацій щодо налаштування вбудованих механізмів захисту в СУБД MySQL.

15.45 – 16.00

Перерва.

16.00 – 16.15

Семененко І.Є. Елементна база для створення генераторів випадкових чисел.

16.15 – 16.30

Небога В.Є., Лисенко О.М. Обробка інформації в відкритих системах.

16.30 – 16.45

Філатов О.Л. Розпізнавання загроз інформаційно-комунікаційним мережам як об’єктам несанкціонованого втручання.

16.45 – 17.00

Грабов Д.С. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави.

 

СЕКЦІЯ № 2

“УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ”

(аудиторія № 405)

 

Керівник секції   –  заступник завідувача спеціальної кафедри № 2 полковник БАКАЛИНСЬКИЙ О. О.

Секретар секції    –  інженер ІІ категорії лабораторії спеціальної кафедри № 2, старший лейтенант ЄВЧЕНКО Я.П.

 

14.00 – 14.20

Баленко О.І., Іщук В.О Дослідження мотивування та стимулювання запровадження систем управління інформаційною безпекою.

14.20 – 14.40

Кожедуб Ю.В., Кліщ М.В. Застосування експертних систем для аналізу та оцінки інформаційної безпеки.

14.40 – 15.00

Перерва

15.00 – 15.20

Бакалинський О.О., Погоріла М.А. Послідовність роботи групи реагування на інциденти інформаційної безпеки на підставі вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 27035:2016 Information technology – Security techniques – Information security incident management – Part 1: Principles of incident management.

15.20– 15.40

Петрик В.М., Пахольченко Д.В. Щодо характеристики соціальної інженерії у кіберпросторі.

15.40 – 16.00

Перерва

16.00 – 16.20

Богданов О.М., Канарський Ю.В. Тролінг як чинник впливу на інформаційну безпеку.

16.20 – 16.40

Богданов О.М., Пахольченко Д.В. Застосування методів соціальної інженерії в соціальних мережах на прикладі гри «Синій кит».

 

СЕКЦІЯ № 3

“ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ШЛЯХІВ ЇХ РОЗВ`ЯЗАННЯ”

(аудиторія № 102)

 

Керівник секції   –  завідувач спеціальної кафедри № 3, д.т.н., професор ЄРОХІН В.Ф.

Секретар секції    –  заступник завідувача спеціальної кафедри № 3, к.т.н., майор ПЕЛЕШОК Є.В.

 

14.00 – 14.20

Рома О.М., Демихіна У.В. Модель сигналу в МІМО-OFDM системах.

14.20 – 14.40

Рома О.М., Кругляк Е.В. Фільтрація сигналів на основі вейвлет-перетворення.

14.40 – 15.00

Рома О.М., Капітан О.А. Оцінка завадозахищеності підсистеми входження в синхронізм радіолінії з ППРЧ методом статистичних випробувань.

15.00 – 15.10

Перерва

15.20 – 15.40

Рома О.М., Бездрабко Д.Є. Вибір параметрів алгоритму входження в синхронізм радіолінії з ППРЧ.

15.40 – 16.00

Головін Ю.О., Білокур О.А. Прогнозування ЕМС локального угрупування радіоелектронних засобів.

16.00 – 16.20

Кондратюк Д.С., Даровський З.О. Аналіз конфіденційності передачі інформації оптичними лініями зв’язку.

16.20 – 16.30

Перерва

16.30 – 16.50

Кондратюк Д.С., Міняйло І.В. Методи покращення пакетної передачі даних на мережах спеціального призначення.

 

 

СЕКЦІЯ № 5

“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ”

(аудиторія № 105)

 

Керівник секції   –    завідувач спеціальної кафедри № 5 д.т.н., доцент СУБАЧ І.Ю.

Секретар секції    –    доцент спеціальної кафедри № 5, к.т.н., підполковник ЦУРКАН В.В.

 

14.00 – 14.20

Яковів І. Б., Рассохін В.М. Підвищення достовірності цифрового фотознімку за рахунок міток візуалізації напрямку.

14.20 – 14.40

Куліков В.М., Редчиць К.О.  Автоматизована система тестового контролю знань з елементами захисту.

14.40 – 15.00

Перерва.

15.00 – 15.20

Успенський О.А., Піндюрін Г.С. Порівняльна оцінка методів "ІР-стеганографії" та алгоритму RSTEG.

15.20– 15.40

Безштанько В.М., Аржаних О.О. Аналіз рекомендацій кращих міжнародних практик управління інформаційною безпекою щодо захисту мобільних пристроїв.

15.40 – 16.00

Перерва.

16.00 – 16.20

Зубок В. Ю., Захарченко О.І. Виявлення аномальних станів в ІТС під впливом кібернетичних атак.

16.20 – 16.40

Соколов В.В., Петров С.А. Метод захисту метаданих в реляційних базах даних.

16.40 – 17.00

Субач І.Ю., Курило М.М. Спеціальне програмне забезпечення для моніторингу та аналізу мережевого трафіку.

18 травня (четвер)

СЕКЦІЯ № 1

“БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ”

(аудиторія № 101)

 

Керівник секції   –    професор спеціальної кафедри № 1, д.т.н., доцент полковник ІВАНЧЕНКО С. О.

Секретар секції    –    доцент спеціальної кафедри № 1, к.т.н., підполковник ЖИЛІН А.В.

 

12.00 – 12.15

Чиж А.О., Кльок О. В. Аналіз стандартів опрацювання інцидентів кібербезпеки.

12.15 – 12.30

Дубок В.А. Порівняльний аналіз криптографічних властивостей вузлів заміни нових державних стандартів України, Росії та Білорусії.

12.30 – 12.45

Буряк Д.О. Дослідження шифрованого трафіку на наявність шкідливого програмного забезпечення.

12.45 – 13.00

Перерва.

13.00 – 13.15

Чуйко О.О. Забезпечення безпеки каналу зв’язку мобільного телефону.

13.15 – 13.30

Стрюченко О.А. Проблеми електронного документообігу в Україні.

13.30 – 13.45

Власюк Р.С. Визначення вразливостей, як критерій підвищення інформаційної безпеки.

13.45 – 14.00

Перерва.

14.00 – 14.15

Дубина В. В., Паляничка В.О. Захист комп’ютерної мережі від шкідливого програмного забезпечення.

14.15 – 14.30

Дейнека В.Ю. Проблеми забезпечення безпеки мережевого обладнання.

14.30 – 14.45

Іванчеко С.О., Зайцев О.Д., Кубрак В.О., Макієнко Р.К. Вплив надлишковості джерел на захищеність інформації від витоку технічними каналам в сучасному кіберпросторі.

14.45 – 15.00

Перерва.

15.00 – 15.15

Жилін А. В., Застело Г.І., Казнодій І. В. Аналіз механізмів забезпечення захисту інформації в операційній системі Windows 8.1.

15.15 – 15.30

Жилін А.В., Валовий С.О., Маринін Д.О. Аналіз побудови протоколів VPN в комп’ютерних мережах.

15.30 – 15.45

Іванченко С.О., Черненко О.О. Мовленнєва інформація в кіберпросторі та завдання її захисту від витоку технічними каналами.

15.45 – 16.00

Перерва.

16.00 – 16.15

Веремчук О.В. Застосування систем виявлення вторгнень для захисту інформаційно-телекомунікаційних систем від зовнішніх атак.

16.15 – 16.30

Новосільський С.В. Механізми захисту електронної пошти.

16.30 – 16.45

Раченко Д.В. Апаратно-програмні комплекси для забезпечення безпеки в безпроводових відомчих локальних мережах.

СЕКЦІЯ № 2

“УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ”

(аудиторія № 405)

 

Керівник секції   –  заступник завідувача спеціальної кафедри № 2 полковник БАКАЛИНСЬКИЙ О. О.

Секретар секції    –  інженер ІІ категорії лабораторії спеціальної кафедри № 2, старший лейтенант ЄВЧЕНКО Я.П.

 

13.30 –13.50

Кожедуб Ю.В., Прокудо Р.М., Моделювання захисту об’єкта інформаційної діяльності.

13.50 – 14.10

Бакалинський О.О., Галганець А.С. Основні елементи «Плану безперервності бізнесу» з врахуванням рекомендацій міжнародного стандарту ISO 22301:2012 Societal security - Business continuity management systems – Requirements.

14.10 – 14.30

Перерва.

14.30 – 14.50

Бакалинський О.О., Порадюк Б.В Рекомендації з безпечної дистанційної роботи мобільних пристроїв з врахуванням вимог ISO/IEC 27001:2016 Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements.

14.50 – 15.10

Автушенко О.С., Пугач О.О. Сучасні технології ведення інформаційних війн.

15.10 – 15.30

Перерва.

15.30 – 15.50

Скоропад С.І., Міхін О.В., Мосьпан А.О. Щодо визначення базових понять, пов’язаних з соціальної інженерією у кіберпросторі

15.50 – 16.10

Овчаров О.О., Давидюк А.В. Взаємозв’язок тролінгу та соціальної інженерії при їх застосуванні у кіберпросторі.

 

СЕКЦІЯ № 3

“ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ШЛЯХІВ ЇХ РОЗВ`ЯЗАННЯ”

(аудиторія № 102)

 

Керівник секції   –    завідувач спеціальної кафедри № 3, д.т.н., професор ЄРОХІН В.Ф.

Секретар секції    –    заступник завідувача спеціальної кафедри № 3, к.т.н., майор ПЕЛЕШОК Є.В.

 

13.30 –13.50

Алімов А.А., Кулібаба О.І. Аналіз методів боротьби з навмисними завадами.

13.50 – 14.10

Бердников О.М., Щирий А.В. Шляхи та вимоги до збільшення довжин фотонних лінійних трактів.

14.10 – 14.30

Рижкіна Т.А., Іванько О.О., Голомолзін І.В. Порівняння методик розрахунку КХ радіолінії.

14.30 – 14.50

Перерва.

14.50 – 15.10

Мазор С.Ю., Ганзенко С.С. Антенна решітка з восьми круглих хвилеводів в якості опромінювача.

15.10 – 15.30

Мокряк О.В., Іванько О.О., Храновська Т.В. Антенна решітка для тропосферно-радіорелейної станції.

15.30 – 15.50

Голь В.Д., Самборський І.І., Тичинський В.Я. Методика оптимізації редістриб’юції маршрутів в багатопротокольних мережах передачі даних.

15.50 – 16.10

Перерва.

16.10 – 16.30

Єрохін В.Ф., Кравченко В.О. Порівняльний аналіз способів генерації перестановок.

16.30 – 16.50

Белас О.М., Гаращук О.Д. Безпека інформаційних ресурсів телекомунікаційних мереж спеціального призначення засобами моніторингу.

 

СЕКЦІЯ № 5

“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ”

(аудиторія № 105)

 

Керівник секції   –    завідувач спеціальної кафедри № 5 д.т.н., доцент СУБАЧ І.Ю.

Секретар секції    –    доцент спеціальної кафедри № 5, к.т.н., підполковник ЦУРКАН В.В.

 

13.30 –13.50

Краєва М.Ю., Успенський О.А. Задачі моніторингу в комплексній системі захисту інформації.

13.50 – 14.10

Куліков В.М., Гуменюк Н.О., Попов В.В. Виявлення аномальної поведінки користувачів комп'ютерних систем по активності в мережі.

14.10 – 14.30

Анпілогов С.С., Волошин А.Л., Корнішев М.Є. Шляхи побудови корпоративних захищених систем централізованого зберігання та обміну даними з використанням сучасних хмарних технологій.

14.30 – 14.50

Перерва.

14.50 – 15.10

Цуркан В.В., Мітін С.В., Легенький Р.О., Мамітько А.В. Виявлення вторгнень за технологією мережевих пасток.

15.10 – 15.30

Соколов В.В., Мікула О.К. Захист комп’ютерних програм у мобільних пристроях.

15.30 – 15.50

Субач І.Ю., Грищенко О.В., Прокопенко В.Р. Підсистема підтримки прийняття рішень адміністратора безпеки інформаційно-телекомунікаційної мережі.

15.50 – 16.10

Перерва.

16.10 – 16.30

Субач І.Ю., Рябчун В.С., Фесьоха В.В. Порівняльний аналіз методів та систем виявлення кібернетичних атак.

16.30 – 16.50

Євецький В.Л., Попов В.В., Гуменюк Н.О. Захист інформації об’єкту критичної інфраструктури на основі нейронної мережі.

 

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

(аудиторія № 102)

17.00 – 17.10

Виступ голови секції№ 1. Підведення підсумків роботи секції.

17.10 – 17.20

Виступ голови секції№ 2. Підведення підсумків роботи секції.

17.20 – 17.30

Виступ голови секції№ 3. Підведення підсумків роботи секції.

17.30 – 17.40

Виступ голови секції№ 5. Підведення підсумків роботи секції.

17.40 – 18.00

Заключне слово начальника Інституту.

Tuesday, 16 May 2017