НПБ в сфері Інформаційної безпеки PDF

 

Закони

 

pdf     Закон України „Про акредитацію органів з оцінки відповідності”

pdf     Закон України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

pdf     Закон України „Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”.

pdf     Закон України „Про державну таємницю”.

pdf     Закон України "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" 

pdf     Закон України „Про доступ до публічної інформації”.

pdf     Закон України «Про електронний цифровий підпис»

pdf     Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" 

pdf     Закон України «Про засади державної мовної політики»

pdf     Закон України „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

pdf     Закон України „Про захист персональних даних”.

pdf     Закон України „Про інформацію”.

pdf     Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

pdf     Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність”.

pdf     Закон України „Про наукову і науково-технічну експертизу”.

pdf     Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" 

pdf     Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

pdf     Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"

pdf     Закон України „Про основи національної безпеки України”.

pdf     Закон України „Про підтвердження відповідності”.

pdf     Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

pdf     Закон України "Про ратифікацію Статуту і Конвенції міжнародного союзу електрозв’язку"

pdf     Закон України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.

pdf     Закон України "Про телекомунікації" 

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

pdf     Положення про технічний захист інформації в Україні. Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229. 

pdf     Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Указ Президента України від 30.06.2011 № 717/2011.

pdf     Про внесення змін до Указів Президента України від 12 травня 2011 року № 581 та від 30 червня 2011 року № 717. Указ Президента України від 13 червня 2012 року № 391

pdf     Про Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні. Указ Президента України від 22.05.1998 № 505

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

pdf     Концепція технічного захисту інформації в Україні. Постанова КМ України від 08.10.1997 № 1126. 

pdf     Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензій для окремого виду господарської діяльності. Постанова КМ України від 04.07.2001 № 756.

pdf     Перелік обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних. Постанова КМ України від 04.02.1998 № 121.

pdf     Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. Постанова КМ України від 08.06.1998 № 838.

pdf     Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інфор-маційно-телекомунікаційних системах. Постанова КМ України від 29.03.2006 № 373.

pdf     Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою. Постанова КМ України від 13.03.2002 № 281.

pdf     Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів. Постанова КМ України від 13.03.2002 № 288.

pdf     Про затвердження переліку послуг у галузі технічного захисту інформації, господарська діяльність щодо надання яких підлягає ліцензуванню. Постанова КМ України від 18.05.2011 № 517.

pdf     Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в автоматизованих системах. Постанова КМ України від 16.02.1998 № 180.

pdf     Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах. Постанова КМ України від 16.11.2002 № 1772. 

pdf     Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення. Постанова КМ України від 20.11.2003 № 1807.

pdf     Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання. Постанова КМ України від 28.01.2004 № 86. 

pdf     Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів. Постанова КМ України від 24.01.2007 № 59.

pdf     Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка кадрів у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Постанова КМ України від 13.12.2006 № 1719.

pdf     Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет КМ України від 10.05.1993 № 46-93.

pdf     Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу. Постанова КМ України від 29.11.2000 № 1755.

pdf     Про фінансування заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно до законодавства. Розпорядження КМ України від 13.12.2001 № 572-р.

 

НАКАЗИ ДЕРЖСПЕЦЗВ’ЯЗКУ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

pdf     Положення про порядок розроблення, прийняття, перегляду та скасування міжвідомчих нормативних документів системи технічного захисту інформації. Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 22.03.2007 № 36, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.04.2007 за № 312/13579.

 

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

pdf     ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування та проектної документації для будівництва.

pdf     ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції.

pdf     ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

pdf     ДСТУ ISO/IEC 17025-2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

pdf     ДСТУ-Н РМГ 51-2006 Метрологія. Документи до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення (РМГ 51-2002, ІDT). 

pdf     ДСТУ 1.3-2004 Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення ТУ.

pdf     ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

pdf     ДСТУ 1.6:2004. Правила реєстрації нормативних документів.

pdf     ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.

pdf     ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення.

pdf     ДСТУ 2708-2006 Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

pdf     ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. 

pdf     ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.

pdf     ДСТУ 3396 0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. 

pdf     ДСТУ 3396 1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт. 

pdf     ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення. 

pdf     ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів.

pdf     ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.

pdf     ДСТУ 3411-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції.

pdf     ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації..

pdf     ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

pdf     ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення.

pdf     ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи.

pdf     ДСТУ 3416-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок реєстрації об’єктів добровільної сертифікації.

pdf     ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується.

pdf     ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації.

pdf     ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення.

pdf     ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості.

pdf     ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис.

pdf     ДСТУ 3639-97 Фільтри протизавадні. Загальні технічні умови.

pdf     ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

pdf     ДСТУ 4134-2002 Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання вимірювань. 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

pdf      НД ТЗІ Р-001-2000 Засоби активного захисту мовної інформації з акустичними та віброакустичним джерелами випромінювання. Класифікація та загальні технічні вимоги. Рекомендації.

pdf      НД ТЗІ 1.1-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Основні положення. 

pdf      НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. 

pdf      НД ТЗІ 1.1-003-99 Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. 

pdf      НД ТЗІ 1.1-004-2003 Протидія технічним розвідкам. Терміни та визначення.

pdf      НД ТЗІ 1.1-005-07 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу ТЗІ. Основні положення. 

pdf      НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі.

pdf      НД ТЗІ 1.4-002-08 Радіолокатори нелінійні. Класифікація. Рекомендовані методи та засоби випробувань.

pdf      НД ТЗІ 1.5-001-2000 Радіовиявлювачі. Класифікація. Загальні положення.

pdf      НД ТЗІ 1.5-002-2012 Класифікатор засобів технічного захисту інформації.

pdf      НД ТЗІ 1.6-002-03. Правила побудови, викладення, оформлення та позначення нормативних документів системи технічного захисту інформації.

pdf      НД ТЗІ 1.6-003-04 Створення комплексів технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Правила розроблення, побудови, викладення та оформлення моделі загроз для інформації. 

pdf      НД ТЗІ 1.6-005-2013 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці”, затверджене наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 15.04.2013 № 215 

pdf      НД ТЗІ 2.1-002-07 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Випробування комплексу ТЗІ. Основні положення. 

pdf      НД ТЗІ 2.3-001-01 Радіовиявлювачі вимірювальні. Методи та засоби випробувань.

pdf      НД ТЗІ 2.3-002-01 Технічний захист мовної інформації в симетричних абонентських аналогових телефонних лініях. Засоби пасивного приховування мовної інформації. Нелінійні атенюатори та загороджувальні фільтри. Методика випробувань. 

pdf      НД ТЗІ 2.3-003-01 Технічний захист мовної інформації в симетричних абонентських аналогових телефонних лініях. Засоби активного приховування мовної інформації. Генератори спеціальних сигналів. Методика випробувань. 

pdf      НД ТЗІ 2.3-004-01 Радіовиявлювачі індикаторні. Методи та засоби випробувань. 

pdf      НД ТЗІ 2.3-005-01 Радіовиявлювачі панорамні. Методи та засоби випробувань. 

pdf      НД ТЗІ 2.3-006-01 Радіовиявлювачи аналізувальні. Методи та засоби випробувань.

pdf      НД ТЗІ 2.5-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації функціональних послуг захисту.

pdf      НД ТЗІ 2.5-002-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації гарантій захисту.

pdf      НД ТЗІ 2.5-003-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації довірчих оцінок коректності реалізації захисту.

pdf      НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. 

pdf      НД ТЗІ 2.5-005-99 Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу (зі зміною № 1). 

pdf      НД ТЗІ 2.5-006-99 Класифікатор засобів копіювально-розмножувальної техніки. 

pdf      НД ТЗІ 2.5-008-02 Вимоги із захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу під час оброблення в автоматизованих системах класу “2”. 

pdf     НД ТЗІ 2.5-010-03 Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу.

pdf     НД ТЗІ 2.6-001-11 Порядок проведення робіт з державної експертизи засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу та комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. 

pdf     НД ТЗІ 2.7-001-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Порядок виконання робіт. 

pdf     НД ТЗІ 2.7-002-99 Методичні вказівки з використання засобів копіювально-розмножувальної техніки. 

pdf     НД ТЗІ 2.7-008-08 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Вимоги та рекомендації із забезпечення захисту мовної інформації від витоку акустичним та віброакустичним каналами. Методичні вказівки. 

pdf     НД ТЗІ 2.7-009-09 Методичні вказівки з оцінювання функціональних послуг безпеки в засобах захисту інформації від несанкціонованого доступу.

pdf     НД ТЗІ 2.7-010-09 Методичні вказівки з оцінювання рівня гарантій коректності реалізації функціональних послуг безпеки в засобах захисту інформації від несанкціонованого доступу. 

pdf     НД ТЗІ 2.7-011-12 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Методичні вказівки з розробки Методики виявлення закладних пристроїв. 

pdf     НД ТЗІ 3.1-001-07 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексів технічного захисту інформації. Перед проектні роботи. 

pdf     НД ТЗІ 3.3-001-07 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захисту інформації. Порядок розроблення та впровадження заходів із захисту інформації.

pdf     НД ТЗІ 3.6-001-2000 Технічний захист інформації. Комп’ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу.

pdf     НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі ( Зі зміною № 1). 

pdf     НД ТЗІ 3.7-002-99 Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Методика оцінки захищеності інформації (базова). 

pdf     НД ТЗІ 3.7-003-05 Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. 

pdf     НД ТЗІ 4.7-001-01 Технічний захист мовної інформації в симетричних абонентських аналогових телефонних лініях. Засоби визначення наявності та віддаленості місця контактного підключення засобів технічної розвідки. Рекомендації щодо розроблення методів випробувань.

pdf     Тимчасові рекомендації з технічного захисту інформації у засобах обчислювальної техніки, автоматизованих системах і мережах від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводок (ТР ЕОТ-95). .

pdf     Тимчасові рекомендації з технічного захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводок. (ТР ТЗІ – ПЕМВН-95).