Навчальні видання PDF

Навчальні видання ісззі нтуу "кпі".

№ п.п Автори Назва Рік видання

Анотація

Спеціальна кафедра 1
1.1 Олексійчук А.М., Конюшок С.М. Основы дискретной математики. Часть 1. Основные понятия теории булевых функций  2010 Скачати
1.2 Олексійчук А.М., Конюшок С.М. Основы дискретной математики. Часть 2. Замкнутые классы и полные системы булевых функций   2010 Скачати
1.3 Олексійчук А.М., Конюшок С.М.  Основы дискретной математики. Часть 3. Методы минимизации дизъюнктивных нормальных форм   2010 Скачати
 1.4   Грайворовський М.В., Іванченко С.О., Паршуков С.С.  Сучасні технології захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах  2010 Скачати
 1.5 Ковальчук  Л.В., Проскуровський Р.В.  Статистичний аналіз випадкових та псевдовипадкових послідовностей  2010 Скачати
 1.6 Проскуровський Р.В., Ярманов С.С. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань курсантами (слухачами) ІСЗЗІ НТУУ "КПІ"  2011 Скачати
 1.7 Проскуровський Р.В., Кучинська Н.В., Завадська Л.О. Спеціальні розділи математики: скінченні поля  2011 Скачати
 1.8 Олексійчук А. М., Конюшок С. М.   Преобразование Фурье и криптографические свойства булевых функций  2012 Скачати
 1.9  Олексійчук А.М.,  Конюшок С.М.,  Проскуровський Р.В.  Засоби та комплекси криптографічного захисту інформації. Частина 1. Вступ до теорії булевих функцій та її криптографічних застосувань  2012 Скачати
1.10 Іванченко С.О., Гавриленко О.В., Липський О.А., Шевцов А.С. Технічні канали витоку інформації. Порядок створення комплексів технічного захисту інформації  2015 Скачати
 1.11 Липский А.А., Иванченко С.А., Шевцов А.С.  Микроконтроллеры и микропроцессоры  2015  Скачати
Спеціальна кафедра 3
3.1 Богуш Ю.П., Головін Ю.О., Пасічник С.Г., Шиян А.І. Спеціальні інформаційно-телекомунікаційні системи. Випуск №9. Термінальне обладнання телефонних мереж спеціального зв’язку.  2007 Скачати
3.2 Головін Ю.О.  Системи рухомого радіозв’язку. 2008 Скачати
3.3 Головін Ю.О., Педос О.І., Синюта О.І.  Системи урядового зв’язку з рухомими об’єктами "Роса". 2010 Скачати
3.4 Головін Ю.О.   Системи радіозв’язку з рухомими об’єктами. 2011 Скачати
3.5  Бабіч В.Д., Васюков І.В., Пасічник С.Г. Спеціальні інформаційні та телекомунікаційні системи. Випуск №2. Системи транкінгового зв’язку протоколу МРТ 1327  2003 Скачати
 3.6 Богуш К.Ю., Богуш Ю.П., Корнейко О.В., Шиян А.І.  Системи цифрової комутації.  2009  Скачати
3.7 Богуш Ю.П., Головін Ю.О., Пасічник С.Г., Шиян А.І. Спеціальні інформаційно-телекомунікаційні системи. Випуск №9. Термінальне обладнання телефонних мереж спеціального зв’язку.  2007 Скачати
3.8 Бабіч В.Д., Васюков И.В., Пасечник С.Г. Специальные информационные и телекоммуникационные системы. Выпуск №3. Цифровая система сотовой святи стандарта GSM. 2003 Скачати
3.9 Богуш Ю.П., Шиян А.І.  Спеціальні інформаційні та телекомунікаційні системи. Випуск №1. Цифрова система комутації «Ф-1500».  2003 Скачати
 3.10 Богуш К.Ю., Богуш Ю.П.,        Шиян А.І.  GPSS World. Моделювання інформаційно-телекомунікаційних систем:Методичні рекомендації. Частина 2. 2010 Скачати
 3.11 Богуш Ю.П., Васюков І.В., Корнейко О.В., Шиян А.І. Системи комутації в електрозв’язку: Збірник схем та таблиць.   2008 Сккачати
 3.12 Бердников О.М., Богуш Ю.П., Васюков І.В., Корнейко О.В., Шиян А.І.  Цифрова система комутації EWSD. Архітектура та захист інформації: Навчальний посіб.. – К.: спеціальний факультет СБУ у складі ВІТІ НТУУ «КПІ».  2006 Скачати
3.13 Богуш Ю.П.,Могилевич Д.І.,Наталенко П.П., Шиян А.І. Стаціонарна квазіелектронна АТС «Квант». Навчальний посібник. 2006 Скачати
3.14 Бабіч В.Д., Васюков І.В., Пасічник С.Г. Спеціальні інформаційні та телекомунікаційні системи . Випуск №2. Система транкінгового зв’язку протоколу МРТ 1327.  2003 Скачати
Спеціальна кафедра 4
 4.1   Ананьїн В.О., Горлинський В.В., Зінченко В.М.,  Пасічник С.Г.,  Павленко Л.І., Пучков О.О.  Безпека України: актуальні проблеми та критерії оцінки   2013 Скачати
 4.2  Ананьїн В.О., Горлинський В.В., Зінченко В.М.,  Пасічник С.Г. та ін.  Актуальні проблеми національної безпеки суспільства  2008 Скачати
 4.3 Ананьїн В.О., Горлинський В.В., Пучков О.О.  Філософія  2008 Скачати
 4.4  Ананьїн В.О., Горлинський В.В.,  В.А. Галєєв   Соціологія  2008 Скачати
 4.5 Ананьїн В.О., Горлинський В.В.,    Павленко Л.І., Пучков О.О.,  Корнейко О.В.  Безпека сталого розвитку України. Побудова в умовах глобальних викликів  2009 Скачати
 4.6 Горлинський В.В.  Філософія безпеки і сталого людського розвитку: ціннісний вимір  2011 Скачати
 4.7  Дзюба В.М., Жеребило В.Д., Сакович Л.М.  Основи поштового зв’язку   2009 Скачати
 4.8  Дзюба В.М., Павлов В.П., Пасічник С.Г.  Метрологія, стандартизація, сертифікація   2008 Скачати
 4.9 Дзюба В.М.  Основи метрології та метрологічного забезпечення  2013 Скачати
 4.10 Дзюба В.М.,  Жеребило В.Д.,  Зінченко В.М.    Правовые и организационные основы пожарной безопасности  2013 Скачати
 4.11 Жеребило В.Д., Терещенко О.М., ПасічниСкачатик С.Г.  Охорона праці користувачів електронно-обчислювальної техніки   2009 Скачати
4.12 Жеребило В.Д.   Охорона праці в галузі Держспецзв’язку (Основи пожежної безпеки)  2013 Скачати
4.13  Жеребило В.Д.,  Терещенко О.М.  Екологія    2008 Скачати
4.14  Іщенко А.О.  Хімічні джерела струму. Кислотні акумулятори   2002 Скачати
4.15   Капустян М.В., Козловський В.В., Лівенцев С.П., Павлов В.П. , Хорошко В.О., Чирков Д.В. Сигнали та процеси в телекомунікаційних мережах. Теорія електричних кіл  2007 Скачати
4.16  Коваленко Л.Т.   Історія України   2009 Скачати
4.17  Коваленко Л.Т.   Історія української культури  2012 Скачати
4.18 Коваленко Л.Т.  Правознавство 2008 Скачати
4.19 Козловський В.В. Завдання для самостійної роботи з  навчальної дисципліни “Теорія електричних кіл та сигналів” 2010 Скачати
4.20 Козловський В.В., Лежнюк О.П., Лівенцев С.П., Павлов В.П., Софієнко І.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни “Теорія електричних кі 2010 Скачать
4.21 Козловський В.В.  Теорія електричних кіл та сигналів  2009 Скачать
4.22 Корнейко О.В., Кувшинов О. В., Лежнюк О.П., Лівенцев С.П.,  Основи теорії телекомунікацій  2010 Скачать
4.23 Щербій О.С.  Психологія і морально-психологічне забезпечення професійної діяльності 2009 Скачать
Спеціальна кафедра 5
5.1 Винничук С.Д.  Конспект лекцій з дисципліни  «Чисельні методи в інформатиці» 2010 Скачати
5.2 Коваленко О.Є.  Комп’ютерний практикум з навчальної дисципліни «Системне інтегрування і адміністрування комп’ютерних систем та мереж» 2010 Скачати
5.3 Коваленко О.Є.  Комп’ютерний практикум з навчальної дисципліни «Системне інтегрування і адміністрування комп’ютерних систем та мереж» 2012 Скачати
5.4 Куліков В.М., Жилін А.В., Успенський О.А. Навчальний посібник Комп’ютерний практикум з навчальної дисципліни «Адміністрування мережевих  операційних систем» 2013 Скачати
5.5 Куліков В.М.,  Іващенко О.В., Успенський О.А.  Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» Частина І  2011 Скачати
5.6 Ланде Д.В., Зубок В.Ю., Корнейко О.В., Мохор В.В.   Безпека глобальних інформаційних систем та мереж  2010 Скачати
5.7  Ланде Д.В., Корнейко О.В., Мохор В.В.   Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій": Основи теорії інформаційного пошуку в Інтернет  2007 Скачати 
5.8 Ланде Д.В., Зубок В.Ю., Мохор В.В. Контури сучасних технологій побудови глобальних інформаційних мереж: Методичний посібник з навчальної дисципліни "Сучасні технології побудови глобальних мереж  2009 Скачати
 5.9  Ланде Д.В., Зубок В.Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"  2013 Скачати
 5.10  Ланде Д.В., Мохор В.В.  Методичний посібник зпрактичних занять з навчальної дисципліни "Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій: Основи теорії інформаційного пошуку"  2009 Скачати
5.11 Максименко Є.В., Кулаков Ю.А., Безштанько В.М.   «Конспект лекцій з дисципліни «Комп'ютерні мережі».   Скачати
5.12 Максименко Є.В., Кулаков Ю.О., Рущак О.А.  «Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі” 2008 Скачати
5.13 Шаціло П.В., Цуркан В.В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Моделювання складних систем на ЕОМ»   2010 Скачати
5.14 Шаціло П.В., Цуркан В.В.   Методологія аналізу, моделювання та проектування систем і процесів IDEF  2011 Скачати
5.15 Шаціло П.В., Іващенко О.В., Мохор В.В., Цуркан В.В.   Моделювання складних систем на ЕОМ  2009 Скачати
5.16 Яковів І.Б. Конспект лекцій з дисципліни   «Нормативно правове забезпечення функціонування СІТС та мереж» 2010 Скачати