Науково-дослідний центр PDF

Основним завданням науково-дослідного центру (далі - НДЦ), що функціонує в Інституті, є здійснення дослідницької та інноваційної діяльності з метою забезпечення інтеграції освіти і науки з виробництвом, підвищення ролі Інституту як установи освіти і науки, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, впровадження у навчальний процес наукових досягнень, науково-технічних і технологічних розробок, реалізації спільно з іншими підрозділами та установами Держспецзв'язку, вищими навчальними закладами та науковими установами спільних програм за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі криптографічного та технічного захисту інформації.

Основні напрямки діяльності НДЦ:

  • організація та координація наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів Інституту, здійснення контролю цієї діяльності;
  • організація і проведення пошукових, прикладних наукових досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення проблем забезпечення функціонування та розвитку Державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекунікаційніх системах, криптографічного та технічного захисту інформації;
  • проведення в установленому законодавством порядку господарської діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом, використанням, експлуатацією, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза засобів криптографічного та технічного захисту інформації, наданням послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації.