Друкувати

Здійснює підготовку фахівців у сфері інформаційних систем та технологій і є випусковою.

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Кваліфікація: інженер із застосування комп'ютерів

В процесі навчання курсанти отримують наступні знання та вміння:

 • використання сучасних технологій програмування та створення програмних продуктів;
 • проектування засобів обчислювальної техніки і систем управління;
 • розробка і використання спеціалізованого і загального програмного забезпечення сучасних комп'ютерних систем та мереж;
 • використання WEB-технології та WEB-дизайн;
 • використання новітніх інформаційних технологій;
 • захист інформації в обчислювальній системі та кіберпросторі від комп'ютерних вірусів і інших видів несанкціонованого доступу;
 • застосування технологій відновлення інформації в комп'ютерних системах;
 • дослідження загроз та вразливостей ресурсів кіберпростору;
 • проектування та експлуатація спеціалізованих комп’ютерних систем та мереж;
 • експлуатація, забезпечення надійності і живучості комунікаційних систем і мереж;
 • рішення проблем захисту комп'ютерних мереж технічними та програмними засобами;
 • організація забезпечення комплексної системи захисту інформації;
 • розробка, застосування та впровадження математичних методів та математичного моделювання при розв’язанні задач у теоретичних та прикладних наукових дослідженнях.

Найменування спеціалізацій підготовки:

 • програмне забезпечення спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем (здійснюється підготовка фахівців з експлуатації та обслуговування програмного забезпечення спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах).
 • забезпечення безпеки інформаційних систем і технологій (здійснюється підготовка фахівців з експлуатації та обслуговування програмно-апаратних засобів забезпечення функціонування і безпеки сучасних комп’ютерних систем і технологій).

 

Напрямки наукової роботи:

 • автоматизація дослідження стану інформаційної безпеки об’єктів інформаційної діяльності;
 • підвищення продуктивності алгоритмів факторізації на основі аналізу їх розрядних моделей;
 • розроблення моделей, методів та алгоритмів оцінювання ризику безпеки інформації в умовах невизначеності.

Випускники можуть займати первинні посади:

 • технік із системного адміністрування;
 • технік-програміст;
 • фахівець з технічної експертизи;
 • науковий співробітник;
 • науковий співробітник-консультант;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • інженер;
 • інженер з керування й обслуговування систем;
 • фахівець у сфері захисту інформації.