Друкувати

Забезпечує вивчення навчальних дисциплін з гуманітарного та соціально-економічного циклу, а також природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін.

Основними напрямками наукової роботи є:

  • дослідження завадостійкості спеціальних телекомунікаційних систем;
  • дослідження систем адаптації в спеціальних телекомунікаційних системах;
  • дослідження процесу відновлення техніки зв’язку з аварійними та бойовими пошкодженнями;
  • розробка світло-активних напівпровідникових пристроїв і дослідження їх застосування в телекомунікаційних системах;
  • дослідження завадостійкості каналів передачі з ІКМ;
  • дослідження психолого-педагогічних основ використання віртуальних пристроїв в навчальному процесі;
  • соціально-філософські та соціологічні проблеми національної та державної безпеки;
  • технічна діагностика засобів та комплексів зв’язку;
  • метрологічне забезпечення зв’язку;
  • удосконалення системи ремонту техніки зв’язку.