Друкувати

Здійснює підготовку фахівців у сфері телекомунікацій і є випусковою.

Галузь знань: 17 "Електроніка та телекомунікації" 

Спеціальність: 172 "Телекомунікації та радіотехніка" 

Кваліфікація: cпеціалист-інженер електрозв'язку

Курсанти отримують глибокі знання:

 • з математики (зокрема, в галузях: математична статистика; теорія ймовірностей; теорія статистичних рішень; теорія масового обслуговування);
 • інформаційно-комунікаційних технологій (в галузях: системи передачі; супутниковий, тропосферний та радіорелейний зв’язок; системи мобільного зв'язку; фотонний транспорт; локальні, територіально розподілені мережі та абонентський доступ; системи безпроводового доступу; системи транкінгового зв'язку і радіозв'язок).

Випускники отримують навички:

 • у розробці інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів;
 • в вирішенні задач синтезу процедур обробки (демодуляції, фільтрації, нелінійних перетворень) сигналів;
 • в галузі аналізу ефективності телекомунікаційних систем пропускної здатності та засобів завадостійкості;
 • в експлуатації сучасних інформаційно-телекомуникаційних систем (інсталяція, адміністрування, поточний ремонт).

Випускники можуть займати первинні посади:

 • спеціаліста;
 • інженера;
 • інженера-дослідника;
 • заступника начальника та начальника відділу (служби, сектору, відділення, об’єкту).

На кафедрі виконується підготовка аспірантів за напрямами:

 • теоретичні дослідження в галузі багатокористувацького детектування;
 • розробка методів підвищення енергетичної скритності та завадостійкості радіозасобів, що функціонують в умовах впливу структурних завад;
 • розробка та виготовлення макетів антенних пристроїв УКХ та НВЧ діапазонів;
 • розробка методів входження в синхронізм радіоліній з псевдовипадковим перелаштуванням робочої частоти;
 • удосконалення процедур обробки OFDM-сигналів.