Підготовчі курси PDF

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Підготовчі курси Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі – ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського  діють відповідно до двосторонньої Угоди про співробітництво між Інститутом моніторингу якості освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Навчання на підготовчих курсах організовано з метою вирішення наступних завдань:
  ▪ приведення рівня знань слухачів підготовчих курсів з конкурсних дисциплін (математика, фізика, українська мова та література) до вимог університетських програм; 
  ▪ поглиблена підготовка слухачів підготовчих курсів з конкурсних дисциплін до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО);
  ▪ поглиблена професійна орієнтація слухачів підготовчих курсів; 
  ▪ підбір кандидатів до вступу в Інститут, пошук серед них талановитої молоді, схильної до творчої та винахідницької діяльності та залучення її до пошукової роботи.

Форми навчання на підготовчих курсах ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського:
  • вечірня – заняття проводяться за розкладом занять двічі на тиждень по 4 академічні години (з 16.15 до 19.15) (для осіб, що мешкають або проходять службу у м. Києві та передмісті); 
  • екстернатна (заочна) – заняття проводяться за розкладом занять один раз на тиждень по суботах по 8 академічних годин (з 10.00 до 16.00) (для осіб, що мешкають або проходять службу в інших регіонах України). 
Терміни навчання на підготовчих курсах ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського:
  ▪ 7 місяців – однорічний цикл підготовки (жовтень – квітень);
  ▪ 1-5 місяців – короткострокові експрес-курси.

Навчання на підготовчих курсах здійснюється на договірній основі у такій формі:
  ▪ навчальні заняття у вигляді лекцій;
  ▪ самостійна робота – виконання індивідуальних атестаційних робіт;
  ▪ контрольні заходи – виконання підсумкових атестаційних контрольних робіт (обов’язкове прибуття слухачів у визначені терміни до підготовчих курсів).
Навчальні заняття та контрольні заходи проводяться у навчальних приміщеннях КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Слухачами підготовчих курсів Інституту спецзв’язку можуть бути як учні 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів так і особи, які їх закінчили у попередні роки та вияви бажання вступити на навчання до ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Набір слухачів на навчання на підготовчих курсах здійснюється через підготовче відділення ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського за відповідними направленнями кадрових підрозділів замовника (Держспецзв’язку, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління Державної охорони України та інших центральних органів виконавчої влади і військових формувань) за місцем проживання або служби кандидата, які рекомендують його на навчання в Інституті.

Для зарахування на підготовчі курси слухачеві необхідно до 30 вересня року, що передує року вступу прибути до підготовчого відділення Інституту та подати:
  ▪ заяву встановленого зразка на ім’я начальника Інституту;
  ▪ ксерокопію паспорта, або свідоцтва про народження;
  ▪ ксерокопію табеля успішності за 10 клас (для осіб, що закінчили відповідні навчальні заклади ксерокопію документу державного зразка про повну загальну середню освіту та додатку до нього);
  ▪ направлення підрозділу кадрового забезпечення замовника;
  ▪ 2 фото (3х4);
  ▪ квитанцію про сплату вартості за перший місяць навчання, згідно із затвердженим кошторисом.
Можливі додаткові набори протягом жовтня та листопада місяців.
Навчання на підготовчих курсах є платним.
Згідно з правилами прийому особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Інституту у системі довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського  для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти на відповідний напрям підготовки ІСЗЗІ додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації. 
Щорічно не менше 75% випускників підготовчих курсів стають студентами Інституту.

Адреси та контактні телефони:
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»
03056, м. Київ, вул. Верхньоключова, 4,
Телефони:
підготовче відділення інституту: 
Роб. 044-204-93-50
Моб. 093-609-98-19