Перелік документів PDF

Під час подання заяви в паперовій формі особа, яка вступає для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, пред’являє особисто оригінали:

▪ документа, що посвідчує особу;

▪ військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці;

▪ документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (атестат про повну загальну середню освіту), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

▪ сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання ;

▪ медичної довідки за формою 086-о;

▪ документи (за наявності), які підтверджують право вступника на участь у конкурсі та зарахування на основі повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів (розділ IX цих Правил), співбесіди (розділ X цих Правил), та/або за квотою-1 (розділ XІІ цих Правил).

 

До заяви, поданої в паперовій формі, особа, яка вступає для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, додає:

▪ копію документа, що посвідчує особу;

▪ копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці;  

▪ копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

▪ копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

▪ копію медичної довідки за формою 086-о;

▪ копію карти профілактичних щеплень за формою 063/о;

▪ копію картки платника податків (ідентифікаційного коду);

▪ чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

▪ два поштові конверти з марками;

▪ копії документів (за наявності), що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою (розділ X цих Правил), на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (розділ IX цих Правил) та/або за квотою-1 (розділ XІІ цих Правил), першочергового зарахування (розділ XIII цих Правил).

 

Перелік документів, які подає вступник до відбіркової комісії, визначений у розділі VI  Правил прийому до Інституту у 2018 році.