Порядок вступу PDF

До Інституту на навчання на перший курс для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, оцінки рівня фізичної підготовки (вступних випробувань) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або закінчення підготовчих курсів, приймаються громадяни України, особи із числа цивільної молоді (юнаки та дівчата), віком від 17 до 25 років, а ті, яким 17 років виповниться в наступному році – з дозволу начальника Інституту, мають повну загальну середню освіту, відібрані та вивчені підрозділами Держспецзв’язку, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, інших центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом і військових формувань України.

Особи, які вступають до Інституту, повинні відповідати відомчим вимогам щодо професійної придатності проходження служби і професійного відбору, що встановлені Держспецзв’язку, іншими центральними органами виконавчої влади та військовими формуваннями України відповідно до чинного законодавства.

Відбір і вивчення кандидатів на навчання в Інституті здійснюють підрозділи за місцем їх дислокації.

Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання навчатись в Інституті,  до  1  травня  року  вступу,  особисто  звертаються  за  місцем проживання (реєстрації) до підрозділів з письмовою заявою щодо можливості та бажання навчатись в Інституті.

У разі прийняття рішення щодо доцільності направлення кандидата на навчання в Інститут за державним замовленням та відповідності відомчим вимогам проходження служби, а також наявності відповідних угод (договорів) між Адміністрацією Держспецзв’язку та центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами або військовими формуваннями України, кадрові підрозділи оформляють особову справу кандидата і в термін  до 25 червня  року вступу надсилають її на адресу Інституту (03056, м. Київ, вул. Верхньоключова, 4).

 

Для здобуття вищої освіти ступеня магістра на п’ятий курс навчання до Інституту приймаються:

▪ курсанти Інституту, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра;

▪ цивільні особи віком до 25 років, які мають вищу освіту ступеня бакалавра за напрямами підготовки (спеціальностями) за якими Інститут здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, відібрані та вивчені підрозділами Держспецзв’язку, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України та інших центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом і військових формувань України або, які безпосередньо звернулися з заявою до начальника Інституту. Медичний огляд і перевірку індивідуальних психологічних якостей кандидати проходять до початку проведення фахових вступних випробувань.

Справи таких кандидатів на навчання підрозділи направляють до Інституту до 1 липня  року вступу.

Дані про вступників до Інституту не підлягають внесенню до Єдиної державної електронної бази з питань освіти

 

Порядок проведення відбору кандидатів до вступу для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра та магістра визначений у розділі ІІІ Правил прийому до Інституту у 2017 році.