Перелік документів PDF

Вступники, які вступають до Інституту для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра та магістра, особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до відбіркової комісії Інституту тільки в паперовій формі, в якій вказують спеціальність, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника.

Вступники, які вступають до Інституту для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра зазначають пріоритетність (черговість заяв, за якою визначається вибір спеціальності), при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Під час подання заяви вступник, який вступає для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, пред’являє особисто:

▪ документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до           статті 5 Закону України “Про громадянство України”);

▪ свідоцтво про народження − для осіб, які за віком не мають паспорта;

▪ військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

▪ документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень (атестат про повну загальну середню освіту) і додаток до нього;

▪ сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

▪ медичну довідку за формою 086-о (оригінал);

▪ документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою,  зарахування за квотами (за наявності).

До заяви вступник, який вступає для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, додає:

▪ копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

▪ копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

▪ копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

▪ копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами, першочергового зарахування (за наявності);

▪ копію медичної довідки за формою 086-о;

▪ копію карти профілактичних щеплень за формою 063/о;

▪ копію картки платника податків (ідентифікаційного коду);

▪ чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

▪ папку для паперів;

▪ два поштові конверти з марками.

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оригінали документів при участі в конкурсі на місця державного замовлення подають лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

 

Перелік документів, які подає вступник до відбіркової комісії, визначений у розділі VI  Правил прийому до Інституту у 2017 році.