Спеціалізована вчена рада PDF

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 11 жовтня 2017 року” в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” функціонує спеціалізована вчена рада СРК 26.002.30 (далі – Рада) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом “таємно” та “цілком таємно” на здобуття наукового ступеня кандидата  технічних наук за спеціальностями 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи та 21.05.01 –Інформаційна безпека держави строком на три роки.

Голова Ради доктор технічних наук, професор Белас Олег Миколайович,

заступник голови Ради – доктор технічних наук, доцент Субач Ігор Юрійович,

вчений секретар Ради – кандидат технічних наук, доцент Голь Владислав Дмитрович.

Контактний телефон:  тел.: (044) 204-91-51, факс: (044) 204-90-77,           

Email:  iszzi@iszzi.kpi.ua