Спеціальності підготовки PDF

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює підготовку тільки за денною формою навчання та державним замовленням фахівців на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти:

Спеціальності підготовки фахівців в Інституті

Шифр і назва

галузі знань

Код і назва спеціальності

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

125 Кібербезпека

17 Електроніка і телекомунікації

172  Телекомунікації та радіотехніка

Особи, які навчаються на першому курсі на бакалаврському рівні мають статус студента КПІ ім. Ігоря Сікорського.  Студенти, які успішно закінчили навчання на першому курсі, і відповідають вимогам щодо професійної придатності до проходження військової служби у Держспецзвязку складають присягу та приймаються на службу до Держспецзв’язку і продовжують навчання вже у статусі курсанта. Подальше навчання на магістерському рівні здійснюється у статусі курсанта.