Інформаційна безпека в сфері КЗІ PDF

 Інститут проводить курси підвищення кваліфікації фахівців у галузі КЗІ за програмами підготовки надання послуг у галузі КЗІ

Перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. №543

№ з/п

Назва програми (курсу)

Термін навчання та обсяг навчальних годин

(діб, годин)

Строки проведення занять

Галузь знань «Інформаційна безпека»

напрям підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

1.

Організація криптографічного захисту інформації

12 діб, 80 годин

По мірі комплектування  групи

2.

Безпека в інформаційних системах

14 діб, 126 годин

По мірі комплектування групи

3.

Математичні основи побудови та аналізу симетричних криптосистем

10 діб, 72 години

По мірі комплектування групи

4.

Сучасні технології синтезу симетричних криптосистем

10 діб, 72 години

По мірі комплектування групи

5.

Аналіз засобів криптографічного захисту інформації

12 діб, 86 годин

По мірі комплектування групи

 ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У ГАЛУЗІ КЗІ

№ з/п

Назва програми (курсу)

Термін навчання та обсяг навчальних годин

(діб, годин)

Строки проведення занять

Галузь знань «Інформаційна безпека»

напрям підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

1.

Організація та забезпечення безпеки спеціального зв’язку

12 діб. 80 годин

По мірі комплектування групи

2.

Професійна програма підвищення кваліфікації керівників та професіоналів органів спеціального зв’язку підрозділів з питань зв’язку, інформатизації та захисту інформації

12 діб. 80 годин

По мірі комплектування групи 

3.

Організація підвищення кваліфікації керівників та професіоналів інформаційно-телекомунікаційних підрозділів

10 діб. 72 години

По мірі комплектування групи

         За бажанням замовника програма курсу в межах обсягу навчальних годин може бути скорегована.

Строки початку занять визначаються по мірі комплектування навчальної групи (не менше 7 осіб) та підготовки відповідних договорів на надання освітніх послуг.

Вартість навчання одного слухача становить 2900 грн., групи слухачів від одного замовника (10 – 20 осіб) становить 20000 – 25000 грн.

Навчання проводяться за адресою:

03056, м. Київ, вул. Верхньоключова, 4

Контактні тел.:

(044) 204-93-50

(093) 609-98-19