Комп’ютерні науки та телекомунікації PDF

 Інститут проводить курси підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки у галузях знань: « Інформатика та обчислювальна техніка», « Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок».

 

№ з/п

Назва програми (курсу)

Термін навчання та обсяг навчальних годин

(діб, годин)

Строки проведення занять

І. Галузь знань « Інформатика та обчислювальна техніка»

Напрям підготовки «Комп’ютерні науки»

1.1

Організація і системи контент-моніторингу інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет

12 діб, 80 годин

По мірі комплектування групи

1.2

Проектування та побудова локальних обчислювальних мереж

10 діб, 72 години

По мірі комплектування я групи

1.3

Віртуальні корпоративні мережі в публічних ІР мережах

10 діб, 72 години

По мірі формування групи

ІІ. Галузь знань « Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»

Напрям підготовки «Телекомунікації»

2.1

Організація підвищення кваліфікації керівників та професіоналів підрозділів телекомунікацій

10 діб, 72 години

По мірі комплектування я групи

2.2

Мережеві та транспортні технології телекомунікаційних систем

12 діб, 80 годин

По мірі комплектування групи

2.3

Моніторинг та управління інформаційно-телекомунікаційними системами та мережами

10 діб, 72 години

По мірі комплектування групи

2.4

Основи фотонних транспортних мереж

10 діб, 72 години

По мірі комплектування групи

2.5

Адміністрування мереж передачі даних

10 діб, 72 години

По мірі комплектування групи

2.6

Електромагнітна сумісність радіозасобів спеціального призначення

12 діб, 80 годин

По мірі комплектування групи

         За бажанням замовника програма курсу в межах обсягу навчальних годин може бути скорегована.

Строки початку занять визначаються по мірі комплектування навчальної групи (не менше 7 осіб) та підготовки відповідних договорів на надання освітніх послуг. 

Вартість навчання одного слухача становить 2900 грн., групи слухачів від одного замовника (10 – 20 осіб) становить 20000 – 25000 грн.

Навчання проводяться за адресою:

03056, м. Київ, вул. Верхньоключова, 4

Контактні тел.:

(044) 204-93-50

(093) 609-98-19