Мережева академія CISCO PDF

При Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (далі - ІСЗЗІ КПІ ім.  Ігоря Сікорського) успішно функціонують дві локальні Мережеві Академії Сisco: на спеціальних кафедрах № 3 и № 5  (керівники Академій - професор спеціальної кафедри № 3 к.т.н., доцент Головін Ю.О. і заступник завідувача кафедри Максименко Є.В. відповідно).
З числа особового складу Інституту було підготовлено 4 сертифікованих інструктори (Наталенко П.П., Оврашко С.О., Богуш К.П., Стиренко С.Г.). Для проведення практичних занять у 2006 році за рахунок Спеціального факультету СБ України було закуплено комплект необхідного обладнання, яке успішно використовується для якісного навачання курсантів. У 2012 році Академії пройшли перереєстрацію. Поточний курс викладається на россійській мові.
 
CCNA Маршрутизація та Комутація / CCNA Routing & Switching
Курс CCNA Маршрутизація та Комутація - учбова програма, що дає змогу курсантам отримати базові навички для подальшої роботи у сфері мережевих технологій, та сертифікати Мережевої Академії Сisco рівнів CCENT та CCNA. Отримані знання дозволяють в подальшому займати такі посади: мережевий технік, адміністратор, інженер.
Навчальна програма CCNA Маршрутизація та Комутація розроблена так, щоб навчити курсантів вміло користуватись елементами управління в учбовій середі Cisco Netspace.
Даний курс заміняє собою курси CCNA Discovery та CCNA Exploration, при цьому заповнюючи технічні прогалини у підготовці до екзамену CCNA. Основним нововведенням є глибоке вивчення IPv6, механізмів для забезпечення відмовостійкості та моніторингу локальних мереж.
Опис курсу 
Учбова програма CCNA Маршрутизація та Комутація складається з семи курсів, чотири з яких входять в рекомендований поток курсу, а три інших є доповненням для успішного переходу з курсу CCNA Exploration. Для переходу з CCNA Discovery додаткові курси не потрібні. Середня тривалість курсу становить 1,5-2 місяці.
По закінченню двох курсів курсанти можуть здати екзамен від Мережевої Академії Cisco рівня CCENT, а після чотирьох - CCNA. Ця програма допомогає курсантам розвивати навички, які  пов'язані з подальшою кар'єрою та будує основу для успіху у сфері мережевих технологій.
 В кожному курсі навчання курсанти вивчатимуть різноманітні технологічні аспекти дисципліни за підтримки інтерактивних ЗМІ, а також використовуватимуть отримані навички на практиці в серії штучно створених ситуацій, які допомогають краще засвоїти матеріал.
Cереда моделювання Cisco Packet Tracer дає змогу курсантам побачити та засвоїти процеси маршрутизації, які зазвичай важко уявити та зрозуміти. Тести, оцінки навичок та екзамени дозволяють забезпечити додаткову взаємодію між курсантами та викладачами для кращого засвоєння навчальної програми.
Курс CCNA Маршрутизація та Комутація навчає комплексним концепціям мереж, та дає змогу вивчити їх на високому рівні, від мережевих додатків до прококолів та послуг, що надаються цими додатками на нижніх рівнях мережі. За данною учбовою програмою курсанти починатимуть з базових мереж і дійдуть аж до мереж найвищої складності.
Зміст курсу CCNA v5.0 (2014)
Очна вечірна форма: 192 (аудиторних) + 88 (самостійних) = 280 год.
Курс 1. Введення у мережеві технології
Надаються поняття архітектури, функції, компоненти та моделі мережі Інтернет та інших комп'ютерних мереж. Пояснюються принципи, структура IP-адресації, основи функціонування та середовища передачі в Ethernet. По завершенню курсу навчання курсанти вмітимуть розробляти прості LAN, налаштовувати роутери та комутатори на базовому рівні, використовувати схеми адресації.
Розділ 1. Вивчення мережі
1.1 Глобальні комутації
1.2 LAN, WAN та Інтернет
1.3 Мережа як платформа
1.4 Тренди мережевої індустрії
Розділ 2. Налаштування мережевої операційної системи
2.1 IOS Bootcamp
2.2 Основи налаштування
2.3 Схеми адресації
Розділ 3. Мережеві протоколи та комунікації
3.1 Правила комунікацій
3.2 Мережеві протоколи та стандарти
3.3 Обмін данними в мережі
Розділ 4. Мережевий доступ
4.1 Протоколи фізичного рівня
4.2 Середовище передачі
4.3 Протоколи канального рівня
4.4 Управління доступом до середовища (MAC)
Розділ 5. Ethernet
5.1 Ethernet протокол
5.2 Протокол визначення адрес (ARP)
5.3 Комутатори LAN
Розділ 6. Мережевий рівень
6.1 Протоколи мережевого рівня
6.2 Маршрутизація
6.3 Роутери
6.4 Налаштування роутера Cisco
Розділ 7. Транспортний рівень
7.1 Протоколи транспортного рівня
7.2 TCP та UDP
Розділ 8. IP адресація
8.1 Мережева адресація IPv4
8.2 Мережева адресація IPv6
8.3 Тестування з'єднання
Глава 9. Підмережі IP
9.1 Розподіл на підмережі у IPv4
9.2 Схеми адресації
9.3 Підмережі для IPv6
Розділ 10. Прикладний рівень
10.1 Протоколи прикладного рівня
10.2 Відомі протоколи та служби прикладного рівня
10.3 Доставка повідомленя в глобальній мережі
Розділ 11. Мережа
11.1 Створення та розвиток мережі
11.2 Підтримання безпеки мережі
11.3 Базові мережеві налаштування
11.4 Управління конфігураційними файлами IOS
11.5 Служби інтергрованної маршрутизації
Курс 2. Основи маршрутизації та комутації
Описується  архітектура, компоненти, функції роутерів та комутаторів малої мережі. Курсанти навчаються налаштовувати роутер та комутатор для забезечення їх базових функцій.  По закінченню курсу навчання курсант буде вміти налаштовувати та усувати недоліки роутерів і комутаторів, а також вирішувати  проблеми з протоколами маршрутизації: RIPv1, RIPng, OSPF, VirtualLAN, Inter-VLAN для мереж IPv4 та IPv6. 
Розділ 1. Введення у комутовані мережі
1.1 Розробка LAN
1.2 Комутоване середовище
Розділ 2. Базові принципи та налаштування комутації
2.1 Базове налаштування комутатора
2.2 Безпека комутатора: управління та впровадження
Розділ 3. Віртуальні локальні мережі (VLAN)
3.1 Сегментація VLAN
3.2 Реалізації VLAN
3.3 Розробка та безпека VLAN
Розділ 4. Принципи маршрутизації
4.1 Початкове налаштування роутера
4.2 Принцип вибору маршруту
4.3 Принцип роботи роутера
Розділ 5. Маршрутизація Inter-VLAN
5.1 Налаштування маршрутизації Inter-VLAN
5.2 Уснунення несправностей маршрутизації Inter-VLAN
5.3 Коммутація 3-го рівня
Розділ 6. Статична маршрутизація
6.1 Впровадження статичної маршрутизації
6.2 Налаштування статичних маршрутів по замовчуванню
6.3 Огляд CIDR та VLSM
6.4 Налаштування суммарних маршрутів та плаваючих статичних маршрутів
6.5 Вирішення проблем статичних маршрутів та маршруту по замочуванню
Розділ 7. Динамічна маршрутизація
7.1 Протоколи динамічної маршрутизації
7.2 Протоколи маршрутизації по вектору відстані
7.3 Маршрутизація RIP та RIPng
7.4 Маршрутизація по стану каналу
7.5 Таблиця маршрутизації
Розділ 8. Single-AreaOSPF
8.1 Характеристики OSPF
8.2 Налаштування Single-Area OSPFv2
8.3 Налаштування Single-Area OSPFv3
Розділ 9. Списки кнотролю доступу (ACL)
9.1 Принцип роботи IPACL
9.2 Стандарт списків контролю доступу (ACL) IPv4
9.3 Розширенні списки контролю доступу (ACL) IPv4
9.4 Усунення несправностей ACL
9.5 Списки контролю доступу (ACL) IPv6
Розділ 10. DHCP
10.1 DHCPv4
10.2 DHCPv6
Розділ 11. NAT для IPv4
11.1 Принцип роботи NAT
11.2 Налаштування NAT
11.3 Усунення несправностей NAT
Розділ 3. Масштабування мереж
Описується  архітектура, компоненти, функції та принципи роботи роутерів та комутаторів у великих та складних мережах. Курсанти навчаються налаштовувати роутер та комутатор для розширення функціоналу. По закінченню курсу курсант буде вміти налаштовувати та усувати недоліки роутерів та комутаторів, а також вирішувати  проблеми з протоколами: OSPF, EIGRP и STP  в мережах IPv4 та IPv6.  Також курсанти отримують знання та досвід, необхідний для запровадження бездротових локальних мереж WLAN у мережі малого та середнього масштабів.
Попередні вимоги: успішно пройдений курс «Основи маршрутизації та комутації»
Розділ 1. Введення у масштабування мереж
1.1 Реалізація проекту мережі
1.2 Вибір мережевих простроїв
Глава 2. Надмірність в LAN
2.1 Принципи кістякового дерева (SpanningTree)
2.2 Різновиди Spanning Tree Protocols (STP)
2.3 Налаштування STP
2.4 Протоколи First-Hop Redundancy
Розділ 3. Агрегація каналів
3.1 Принципи агрегації каналів
3.2 Налаштування агрегації каналів
Розділ 4. Бездротові LAN (WLAN)
4.1 Принципи WLAN
4.2 Функціонування WLAN
4.3 Безпека WLAN
4.4 Налаштування WLAN
Розділ 5. Додаткові налаштування та усунення несправностей у Single-Area OSPF
5.1 Розширення налаштувань Single-Area OSPF
5.2 Усунення несправностей при впровадженні Single-Area OSPF
Розділ 6. Multiarea OSPF
6.1 Принцип роботи Multiarea OSPF
6.2 Налаштування Multiarea OSPF
Розділ 7. EIGRP
7.1 Характеристики EIGRP
7.2 Налаштування EIGRP для IPv4
7.3 Принцип роботи EIGRP
7.4 Налаштування EIGRP для IPv6
Розділ 8. Розширенні налаштування та усунення несправностей EIGRP
8.1 Розширенні налаштування EIGRP
8.2 Усунення несправностей EIGRP
Розділ 9. Образи IOS та управління лицензіюванням
9.1 Управління файлами операційної системи IOS
9.2 Управління лицензіюванням операційної системи IOS
Курс 4. Міжмережева взаємодія
В цьому курсі розглядаються технології глобальної мережі WAN та мережеві сервіси, що потрібні для додатків у складних мережах. Курсантам надаються критерії вибору мережевих пристроїв та технологій WAN для відповідності новим мережевим вимогам. Курсанти навчаються налаштовувати і усувати несправності мережевих пристроїв, а також вирішувати проблеми з мережевими протоколами канального рівня. Курсанти також отримують знання і досвід, які є необхідними для впровадження VPN в складній мережі.

Попередні вимоги: успішно пройдений курс «Масштабування мереж»
Розділ 1. Розробка ієрархічної мережі
1.1 Огляд розробки ієрархічної мережі
1.2 Архітектура CiscoEnterprise
1.3 Архітектури розширення мережі
Розділ 2. Підключення до WAN
2.1 Огляд технологій WAN
2.2 Вибір технологій WAN
Розділ 3. Point-to-Point (PPP) зєднання
3.1 Огляд послідовних (Serial) PPP
3.2 Принцип роботи PPP
3.3 Налаштування PPP
3.4 Усунення несправностей підключения до WAN
Розділ 4. Frame Relay
4.1 Введення Frame Relay
4.2 Налаштування FrameRelay
4.3 Усунення несправностей підключення
Розділ 5. NAT для IPv4
5.1 Принцип роботи NAT
5.2 Налаштування NAT
5.3 Усунення несправностей NAT
Розділ 6. Рішення широкосмугового доступу
6.1 Teleworking
6.2 Порівняння рішень широкосмугового доступу
6.3 Налаштування підключения xDSL
Розділ 7. Безпека підключення Site-to-Site
7.1 Віртуальні приватні мережі(VPN)
7.2 Site-to-SiteGRE тунелі
7.3 Введеня у IPSec
7.4 Віддалений доступ
Розділ 8. Моніторинг мережі
8.1 Syslog
8.2 SNMP
8.3 Netflow
Розділ 9. Усунення несправностей в мережі
9.1 Усунення несправностей з систематичним підходом
9.2 Рішення мережевих проблем та усунення несправностей