Офіцер Інституту захистив кандидатську дисертацію PDF

07.06.2018 начальник науково-дослідного центру Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" полковник Сергієнко Юрій Васильович успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.05.01 Інформаційна безпека держави.

Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради СРК 26.002.30 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Керівництво Інституту та особовий склад щиро вітають Сергієнка Ю.В. та його наукового керівника, доктора технічних наук, доцента Олексійчука А.М. з вдалим захистом та зичать подальших наукових досягнень у складі нашого навчального закладу!

П'ятниця, 08 червня 2018