Офіцер Інституту захистив кандидатську дисертацію PDF

20.12.2017 начальник навчального відділу Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" полковник Гиренко Ігор Миколайович успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи".

Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради

СРК 26.002.30 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Керівництво Інституту та особовий склад щиро вітають Гиренка І.М. та його наукового керівника кандидата технічних наук, доцента Голя В.Д. з вдалим захистом наукової роботи та зичать подальших наукових досягнень в складі нашого навчального закладу!

Четвер, 21 грудня 2017