Курси підвищення кваліфікації PDF

1 грудня 2017 року в Інституті закінчились заняття на курсах підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Організація та забезпечення технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах» у межах галузі знань 12 Інформаційні технології.

Метою цих занять було вдосконалення професійної підготовки з питань впровадження, обслуговування, дослідження систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації, а також формування у слухачів нових професійних компетентностей щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для провадження професійної діяльності.

Слухачами курсів були представники Держспецзв’язку, Управління державної охорони України, ТОВ «Українські технології безпеки», ПАТ «МОТОР СІЧ», ТОВ «ФІНСОФТ», ДНДІ МВС України, співробітники ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Отримані на заняттях знання та практичні навички з питань технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності від витоку технічними каналами, пошуку закладних пристроїв, створення комплексу ТЗІ на ОІД а також ознайомлення з питаннями організації та проведення заходів протидії технічним розвідкам дозволять фахівцям більш кваліфіковано виконувати покладені на них завдання.

Поздоровляємо всіх випускників курсу С 1704 з успішним завершенням навчання та отриманням Свідоцтв по підвищення кваліфікації.

  

Четвер, 07 грудня 2017