Офіцер Інституту захистив кандидатську дисертацію PDF

14.09.2017 Заступник завідувача спеціальної кафедри №5 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" полковник Максименко Євген Васильович успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи".

Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01 при Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Керівництво Інституту та особовий склад щиро вітають Максименка Є.В та його наукового керівника доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Винничука С.Д. з вдалим захистом наукової роботи, та здобуттям високого наукового ступеня, зичать подальших наукових досягнень в складі нашого навчального закладу!

Вівторок, 19 вересня 2017