Тематичний захід "Психологічні аспекти поведінки під час масових заходів" PDF

9 червня 2017 року  для студентів першого курсу Інституту було проведено тематичний захід: «Психологічні аспекти поведінки під час масових заходів».

Мета проведення психологічного тренінгу психологічна підготовки студентів до дій в екстримальних ситуаціях, формування здатності прийняття правильних рішень в умовах дефіциту часу.

Увагу студентів сконцентрували на  потенційній небезпеці виникнення конфліктних ситуацій, паніки і навіть жертв; пояснили закономірності експресивності психіки та поведінки відвідувачів масових заходів; схильність людей в умовах натовпу до навіювання, послаблення свідомого контролю тощо.

Крім того, студентам були запропоновані практичні тести за методикою діагностування готовності до ризику Г. Шуберта.

Захід був проведений начальником відділу охорони праці Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського  Луциком Е.Г., старшим викладачем кафедри психології і педагогіки факультету соціології і права  Апішевою А.Ш. та фахівцями сектору пожежної безпеки і охорони праці Інституту.

Неділя, 11 червня 2017