Інститут проводить Студентську науково-практичну конференцію “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ” PDF

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” оголошує, що в період 17 – 18 травня 2017 року в Інституті буде проводитись Студентська науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ”

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

секція № 1 “Безпека інформації”

секція № 2 “Управління інформаційною безпекою”

секція № 3 “Проблеми сучасних телекомунікацій та пропозиції щодо шляхів їх розв’язання”

секція № 4 “Перспективні напрямки розвитку технічної експлуатації систем та засобів спеціального зв’язку”

секція № 5 “Актуальні питання забезпечення кібербезпеки”

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для опублікування приймаються тези доповідей, які не містять відомостей з обмеженим доступом.

На адресу оргкомітету надсилаються:

1. Заявка на участь у конференції;

2. Тези доповідей (в електронному вигляді у форматі doc/docx на носії або на

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та друкований варіант з підписами авторів);

3. Експертний висновок про відсутність у тезах доповідей відомостей з обмеженим доступом та щодо можливості публікації тексту тез у відкритому друкованому виданні.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Тези доповіді мають відповідати напряму та науковому рівню конференції і бути оформлені згідно з наведеними нижче вимогами.

Текст має складатися з таких елементів: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується доповідь; формулювання цілей доповіді; виклад результатів наукових досліджень; висновки і перспективи подальших напрямів досліджень.

Обсяг тексту тез – одна/дві повних сторінки.

У першому рядку над текстом тез у точному порядку друкуються:

1) УДК (шрифт bold, 12 pt, без відступів, розміщення по лівому краю);

2) ініціали та прізвища авторів (шрифт bold, 14 pt, без відступів, розміщення по лівому краю) із зазначенням наукового ступеня. Якщо співавтори працюють в різних установах, хто звідки відзначити цифрами 1,2,…;

3) повна назва організації, в якій виконана робота, країна, адреса, контактний телефон, Е-mail (шрифт italic, 12 pt, без відступів, розміщення по лівому краю);

4) назва доповіді (шрифт bold, 14 pt, розміщення по лівому краю);

5) анотація (українською та англійською мовами - до 5 рядків, шрифт 10 pt, без відступів, вирівнювання по ширині);

6) ключові слова (шрифт 10 pt, без відступів, вирівнювання по ширині);

7) основний текст тез доповіді та висновки  (через рядок від ключових слів, шрифт 10 pt, з одинарним міжрядковим інтервалом, відступ абзацу – 5 мм, вирівнювання по ширині).

Текст подається українською мовою, шрифт Times New Roman, в редакторі не нижче Word 2003. Усі поля сторінки – 3 см.

Математичні формули створюються у вигляді окремих об’єктів в редакторі формул Microsoft Equation 3.0, розташовуються по центру. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати наскрізну нумерацію. Номер формули ставиться в круглих дужках біля краю правого поля. Розміри символів в формулах: звичайний – 14 pt, великий – 18 pt, малий – 12 pt, індекси:  великий – 7 pt, малий – 5 pt.

Таблиці слід пронумерувати за порядком згадування і надати посилання на них у тексті тез. Для таблиць застосовується шрифт 10 pt. Заголовок таблиці – 12 pt.

Рисунки мають бути згрупованим об’єктом з написами і шкалами графіків, які при зменшенні масштабу в 2 – 3 рази відповідають шрифту 10 pt, їх слід розміщувати в таблиці з властивостями: границі не відображаються, вирівнювання по центру, у форматі *.png або *.jpeg з якістю, достатньою для друку (не менше 300 dpi). Мінімальна товщина ліній 0,5 pt. Кожний рисунок має бути підписаний знизу (шрифт 12 pt, в центрі, інтервал до та після підпису під кожним рисунком – 6 pt). Загальна площа рисунків не має перевищувати 25% обсягу тексту тез.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

17.05.2017

9.30 – 13.00   – пленарне засідання

14.00 – 17.00 – робота в секціях

18.05.2017

12.00 – 17.00 – робота в секціях

17.00 – 18.00 – закриття конференції

 

До відома учасників конференції:

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

Проїзд до інституту швидкісним трамваєм від станції метро “Вокзальна” або будь-яким наземним транспортом від станції метро “Шулявська” до зупинки “Індустріальний міст”.

Для проходу до Інституту при собі мати документ, що засвідчує особу.

Заявки на участь у конференції та тези  доповідей можна надсилати на електронну адресу інституту іЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з позначкою для участі у конференції “Актуальні питання забезпечення безпеки інформації”, 17 – 18 травня 2017 року.

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

вул. Верхньоключова, 4, м. Київ, 03056, Україна, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (навчальний корпус № 27).

 

Контактна особа:

Криховецький Георгій Яремович

тел. (044) 281-91-42

моб. (067) 918-28-67

Субота, 13 травня 2017