ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" оголошує набір слухачів на підготовчі курси у системі доуніверситетської підготовки PDF

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” у 2013-2014 навчальному році проводить набір слухачів на підготовчі курси у системі доуніверситетської підготовки.

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (далі – ІСЗЗІ НТУУ "КПІ"), який має статус навчального закладу Держспецзв’язку та готує осіб начальницького (офіцерського) складу з базовою та повною вищою освітою за замовленням Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України та Державної фельд’єгерської служби України у 2013-2014 навчальному році проводить набір слухачів на підготовчі курси, які є основною формою підготовки до вступу в Інститут.
Набір на підготовчі курси здійснюється із числа випускників ліцеїв, коледжів та шкіл 2014 року, а також попередніх років випуску, які бажають вступити в Інститут.

Програма підготовки на підготовчих курсах Інституту включає:
• Підвищення рівня знань слухачів до рівня вимог НТУУ «КПІ» при подальшому навчанні в ньому;
• Підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з конкурсних предметів: фізики, математики, української мови та літератури;
• Поглиблену професійну орієнтацію слухачів;
• Проведення заходів, спрямованих на пошук талановитої молоді у рамках програми «Майбутнє України».

Форми навчання на підготовчих курсах:
• вечірня (для осіб, що мешкають у м. Києві та передмісті) – з можливістю відвідувати заняття два рази на тиждень (вівторок та четвер) після обіду з 16.00 до 19.00 та обов’язковим виконанням слухачами індивідуальних, семестрових та підсумкових атестаційних контрольних робіт відповідно до наданих навчально-методичних матеріалів;
• екстернатна (для осіб, що мешкають в інших регіонах України) – з можливістю відвідувати заняття один раз на тиждень (по суботах) з 10.00 до 15.00, з обов’язковим виконанням слухачами індивідуальних, семестрових та підсумкових атестаційних контрольних робіт відповідно до наданих навчально-методичних матеріалів.
Особа, яка виявила бажання навчатися на підготовчих курсах у системі доуніверситетської підготовки повинна особисто прибути до підготовчого відділення Інституту за адресою: м. Київ, вул. Московська, 45/1, заповнити бланк заяви та надати:
• направлення на навчання від підрозділу кадрового забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України або Державної фельд’єгерської служби України;
• ксерокопію паспорта або свідоцтва про народження;
• 2 фото (3х4);
• ксерокопію табеля успішності за 10 клас.

Слухачі підготовчих курсів забезпечуються навчально-методичною літературою, що враховує як специфіку їх подальшого навчання в Інституті, так і поглиблену підготовку до ЗНО.
 

За результатами підсумкової атестації, яку здійснює Центр тестування та моніторингу знань НТУУ “КПІ”, абітурієнтам при вступі на навчання в Інститут додається до 20 балів.

Заняття на підготовчих курсах розпочинаються з 1 жовтня 2013 року (по мірі комплектування навчальних груп).
Навчання на підготовчих курсах є платним.

У 2013 році 75% слухачів-випускників підготовчих курсів стали студентами Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

За довідками звертатися до підготовчого відділення ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" за телефонами:

(044) 281-91-46;(067) 244-51-60; (098) 478-58-58
з 10.00 до 16.00

П'ятниця, 20 вересня 2013