Інститут оголошує набір груп на курси підвищення кваліфікації PDF

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” у 2013-2014 навчальному році оголошує набір груп на навчання у системі післядипломної освіти на курсах підвищення кваліфікації фахівців.

 ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" здійснює освітню діяльність щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 073168, дата отримання – 08.01.2013, термін дії ліцензії – до 01.07.2017. 

Протягом 2011, 2012 та початку 2013 років Інститутом організовано та проведено навчання на курсах підвищення кваліфікації фахівців за ліцензованими напрямами підготовки керівників та професіоналів органів спеціального зв’язку, підрозділів з питань зв’язку, інформатизації та захисту інформації органів державної влади та місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, закладів, установ, юридичних та фізичних осіб з питань організації, забезпечення функціонування спеціального зв’язку та контролю безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем.
Навчання на курсах підвищення кваліфікації фахівців здійснюється за короткостроковими програмами (курсами) в обсязі 72 – 126 годин (10 – 14 днів) та передбачає надання слухачам додаткових знань, а також удосконалення знань і вмінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності з питань безпеки інформаційних і комунікаційних систем, згідно з Кваліфікаційним довідником професій.
Форма навчання – денна з відривом від виробництва (виконання службових обов’язків).
По закінченню навчання слухачам курсів видаються свідоцтва про підвищення кваліфікації держаного зразка.
Інститут оголошує набір на курси підвищення кваліфікації фахівців у 2013-2014 навчальному році за наступними напрямами та програмами підготовки .
За бажанням замовника програма курсу в межах обсягу навчальних годин може бути скорегована.
Строки початку занять визначаються по мірі комплектування навчальної групи (не менше 7 осіб) та підготовки відповідних договорів на надання освітніх послуг.
Вартість навчання одного слухача становить 2900 грн., групи слухачів від одного замовника (10 – 20 осіб) становить 20000 – 25000 грн.

Навчання проводяться за адресою:

01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1
Контактні тел.: (044) 281-91-46
                            (067)-244-51-60
                            (067)-239-77-62

П'ятниця, 20 вересня 2013