Порядок вступу до ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" PDF

 Шановні абітурієнти!

   Звертаємо Вашу увагу на те, що Міністерством освіти і науки України затверджено зміни до умов прийому до Вищих навчальних закладів України в 2014 році.

Порядок роботи приймальної комісії ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" 

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за державним замовленням та мають складати вступні екзамени та випробування

о 18.00 годині

24 липня 2014 року

Проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та випробувань

25 липня – 01 серпня

 2014 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування

перший – не пізніше  12.00 години

02 серпня 2014 року; 

другий – не пізніше 12.00 години

05 серпня 2014 року;

третій – не пізніше  12.00 години

08 серпня 2014 року

Закінчення строків вибору вступниками місця навчання

перший – о 18.00 годині  

04 серпня 2014 року;

другий – о 18.00 годині

07 серпня 2014 року;

третій – о 18.00 годині

10 серпня 2014 року

Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням

не пізніше 15.00 години

11 серпня 2014 року

Приймальна комісія ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" працює за адресою:

м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 15 (16) (приймальна комісія КПІ), кім. 98, 3 поверх

Додаткова інформація за телефонами:

097-154-88-78

093-690-70-80

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

До Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» на денну форму навчання на перший курс за державним замовленням приймаються на конкурсній основі:

  1. цивільна молодь (юнаки та дівчата) з числа громадян України, які мають повну загальну середню освіту, виявили бажання навчатись в ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" та проходити подальшу службу після випуску з Інституту в Держспецзв’язку, інших зацікавлених центральних органах виконавчої влади та військових формуваннях України, відповідають вимогам щодо професійної придатності і не мають військових звань офіцерського складу або спеціаль¬них звань середнього, старшого і вищого начальницького складу чи класних чинів віком від 17 до 25 років, а ті, яким 17 років виповниться в наступному році – з дозволу начальника Інституту; 
  2. громадяни України віком до 25 років, які мають повну загальну середню освіту, проходять службу за контрактом у Держспецзв’язку, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Збройних Силах України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній спеціальній службі транспорту, а також в інших центральних органах виконавчої влади із спеціальним статусом, військових формуваннях і правоохоронних органах України, мають спеціальні звання рядового і молодшого начальницького складу або військові звання рядового, сержантського і старшинського складу чи відповідні класні чини та рекомендовані для навчання в Інституті з метою підвищення професійного рівня та використання отриманих знань для потреб подальшої служби.

Особи, які вступають до ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" повинні відповідати відомчим вимогам проходження служби і професійного відбору, що встановлені Держспецзв’язку, іншими центральними органами виконавчої влади та військовими формуваннями України відповідно до законодавства.

Порядок проведення відбору і направлення кандидатів до вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з числа цивільної молоді.

Відбір і вивчення кандидатів на навчання в Інститут за державним замовленням здійснюють підрозділи кадрового забезпечення (кадрові підрозділи, підрозділи роботи з особовим складом тощо) Держспецзв’язку, інших центральних органів виконавчої влади, військових формувань і правоохоронних органів України за місцем дислокації цих підрозділів.
Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання навчатись в Інституті, до 1 травня року вступу, особисто звертаються за місцем проживання до підрозділів кадрового забезпечення Держспецзв’язку або інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів і військових формувань з письмовою заявою щодо бажання та можливості навчання в Інституті.
На підставі заяви кандидата підрозділи кадрового забезпечення проводять заходи щодо вивчення кандидата, які передбачають одержання від нього необхідної інформації і документів, оцінки його моральних, ділових, особистих якостей і професійної підготовки з метою визначення можливості навчання кандидата в ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" та подальшої служби (роботи) в Держспецзв’язку, інших центральних органах виконавчої влади та військових формуваннях.
Порядок проведення та документального забезпечення процесу вивчення кандидатів щодо можливості їх служби (роботи) в Держспецзв’язку, інших центральних органах виконавчої влади із спеціальним статусом і військових формуваннях України визначається відповідними нормативно-правовими актами.
Кандидати, які виявили бажання навчатись в Інституті за державним замовленням, проходять огляд медичною комісією та експертно-психологічне дослідження з метою визначення придатності за станом здоров’я навчатись в Інституті та проходити службу в Держспецзв’язку, інших центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом і військових формуваннях України.
Медичний огляд і експертно-психологічне дослідження кандидатів до вступу в ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" проводиться у відповідних медичних закладах, які обслуговують особовий склад Держспецзв’язку, інших центральних органів виконавчої влади і військових формувань, як правило, за місцем проживання згідно з направленням встановленого зразка, яке видається кандидату керівником підрозділу кадрового забезпечення.

Перелік обмежень при визначенні медичними комісіями придатності кандидата до навчання в Інституті та проходження служби в Держспецзв’язку або інших центральних органах виконавчої влади і військових формуваннях України визначається згідно з чинним законодавством.
У разі відповідності відомчим вимогам проходження служби і професійному відбору прийняття рішення щодо доцільності направлення кандидата на навчання в Інститут за державним замовленням і наявності відповідних угод (договорів) між Адміністрацією Держспецзв’язку та центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами або військовими формуваннями України, які направляють кандидата на навчання в Інститут, підрозділи кадрового забезпечення оформляють особову справу кандидата встановленого зразка і в термін до 30 червня року вступу надсилають її на адресу Інституту.

Порядок проведення відбору і направлення кандидатів до вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з числа осіб, які проходять службу за контрактом.

Особи, які проходять службу за контрактом у Держспецзв’язку, Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній спеціальній службі транспорту, а також в інших центральних органах виконавчої влади із спеціальним статусом, військових формуваннях і правоохоронних органах, що створені відповідно до законодавства України, мають спеціальні звання рядового і молодшого начальницького складу або військові звання, в термін до1 квітня року вступу подають відповідні рапорти по команді, якщо вони бажають навчатись в Інституті за державним замовленням. 
Після накладення на рапорті особи, яка прагне навчатись в ІСЗЗІ НТУУ "КПІ", резолюцій відповідних начальників (командирів) щодо їх згоди, його кандидатура обговорюється на засіданнях кадрових (атестаційних) комісій, які приймають рішення щодо доцільності направлення кандидата на навчання до Інституту.
У разі наявності відповідного договору (угоди) з Адміністрацією Держспецзв’язку і прийнятого командуванням рішення про доцільність навчання в Інституті кандидата з метою підвищення його професійного рівня і використання отриманих знань для потреб служби підрозділи кадрового забезпечення у встановленому порядку оформляють на кандидата справу, до якої залучаються документи згідно з наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 18.03.2008 № 59 ДСК або відповідних документів інших відомств.
Справи кандидатів на навчання направляються підрозділами кадрового забезпечення до Інституту до 30 червня року вступу.
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за певною спеціальністю на денну форму навчання на п’ятий курс Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» приймаються:

  1. курсанти ІСЗЗІ НТУУ "КПІ", які успішно склали державну атестацію та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму підготовки;
  2. цивільні особи віком до 25 років, які мають вищу освіту ступеня бакалавра за спеціальностями (напрями підготовки), за якими Інститут здійсьнює підготовку здобувачів вищої освіти, відібрані та вивчені підрозділами Держспецзв'язку або, які безпосередньо звернулися з заявою до начальника Інституту. Медичний огляд і перевірку індивідуальних психологічних якостей кандидати проходять до початку проведення фахових вступних випробувань.

Справи таких кандидатів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста направляються підрозділами кадрового забезпечення до Інституту до 1 червня року вступу.
Порядок надання кандидатам додаткових відпусток для вступу на навчання в Інститут регулюється нормами законодавства.
До Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» за денною формою навчання можуть також прийматись іноземці на підставі міжнародних договорів.
Умови прийому на навчання до ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" громадян іноземних держав встановлюються відповідними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та НТУУ «КПІ».

Порядок вступу на навчання на кожен рік визначається у Додатку до правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2014 році для вступників в Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ».

Середа, 29 травня 2013